Lantmäteriverket öppnar sina terrängdatamaterial

Jord- och skogsbruksministeriet har den 21 december 2011 utfärdat en förordning om Lantmäteriverkets avgifter. I förordningen bestäms att Lantmäteriverket den 1 maj 2012 öppnar de terrängdatamaterial som verket samlat in för gratis och fri användning för allmänheten.

"Från och med den 1 maj 2012 kan var och en använda digitalt terrängkartmaterial gratis även för kommersiell verksamhet. För oss är det viktigt att vårt högklassiga material kan användas i så stor utsträckning som möjligt", säger Antti Kosonen, direktör för informationstjänstcentralen vid Lantmäteriverket.

Läs mera från LMVs pressmeddelande

27.12.2011 09:55