Avoin paikkatieto

Avoin paikkatieto on paikkatietoa, joka on kaikkien saatavilla, hyödynnettävissä ja käytettävissä ilmaiseksi. Suomessa on runsaasti avoimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja. Tutustu niihin tällä sivulla ja luo oma sovelluksesi. Paikkatietoverkosto on julkaissut myös oppaat avoimen paikkatiedon hyödyntämiseen ja tietojen avaamiseen.

Avoimen tiedon kriteerit

 • Avoin tieto on kaikkien saatavilla digitaalisessa muodossa.
 • Avoin tieto on hyödynnettävissä laajoin käyttöoikeuksin.
 • Avointa tietoa saa käyttää osana sovellusta tms. sellaisenaan, muokattuna tai yhdistettynä muuhun tietoon.
 • Avoin tieto on maksutonta ja sen käytöstä ei peritä maksuja.

Avoimia paikkatietoaineistoja

Avoimet paikkatietoaineistot kerätään Avoindata.fi-palveluun Paikkatietohakemistosta. Avoindata.fi-palvelusta vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Palvelussa listataaan kaikki ne paikkatiedot, joille on annettu avainsana "avoindata.fi" Paikkatietohakemistossa.

Avoimia paikkatietoja on saatavilla myös organisaatioiden omilla verkkosivuilla. Alle on koottu esimerkkejä palveluista, joista on saatavilla avoimia paikkatietoja. Lista ei ole kattava. Voit halutessasi ehdottaa listalle palveluja lähettämällä sähköpostia osoitteeseen inspire(at)maanmittauslaitos.fi. 

 • Arkistolaitos: Digitaaliarkisto
 • Geologian tutkimuskeskus: Hakku-palvelu (maaperä- ja kallioperätietoja)
 • Ilmatieteen laitos: Avoin data (sää- ja tutkahavaintoja sekä ennustemallien tietoja)
 • Liikennevirasto: Katselu- ja latauspalvelu (meri-, rata- ja tieaineistoja)
 • Luonnontieteellinen keskusmuseo: Kasviatlas (putkilokasvien levinneisyyskartat), Lintuatlas (pesimälintulajien levinneisyyskartat)
 • Maanmittauslaitos: Avoimien aineistojen tiedostolatauspalvelu
 • Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen): Helsinki Region Infoshare (alueen avoimia tietoaineistoja)
 • Tampereen kaupunki: Datakatalogi (kaupungin avoimet tietoaineistot)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sotkanet REST API (terveyden ja  hyvinvoinnin tilastoindikaattoreita)
 • Varsinais-Suomen liitto: Lounaistieto (Varsinais-Suomen ja Satakunnan avoimia tietoaineistoja)
 • Ympäristöhallinto: OIVA-palvelu (tietoa tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja)

Avoimen tiedon linkkejä