Avoin paikkatieto

Avoin paikkatieto on paikkatietoa, joka täyttää alla mainitut avoimen tiedon kriteerit. Tällä sivulla on listattu keskeisimmät suomalaiset avoimet paikkatietoaineistot ja paikkatiedon rajapintapalvelut. Ehdotukset listalle ovat tervetulleita osoitteeseen inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

Avoimen tiedon kriteerit
Valtionhallinnon avoimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja
Kuntien avoimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja
Avoimen tiedon linkkejä

Avoimen tiedon kriteerit

  • Avoin tieto on kaikkien saatavilla digitaalisessa muodossa.
  • Avoin tieto on hyödynnettävissä laajoin käyttöoikeuksin.
  • Avointa tietoa saa käyttää osana sovellusta tms. sellaisenaan, muokattuna tai yhdistettynä muuhun tietoon.
  • Avoin tieto on maksutonta ja sen käytöstä ei peritä maksuja.

Valtionhallinnon avoimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja

Organisaatio Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
Arkistolaitos Digitoidut vanhat kartat - digitaaliarkisto
Geologian tutkimuskeskus Maa- ja kallioperää kuvaavat tietoaineistot (lisenssi)
Rajapintapalvelut (WMS, WFS)
Ilmatieteen laitos Sää- ja tutkahavainnot sekä ennustemallien tiedot (lisenssi ja käyttöehdot, käyttö vaatii rekisteröitymisen)
Katalogipalvelu (metatiedot), katselupalvelu (WMS), latauspalvelu (WFS)
Liikennevirasto

Liikenneviraston avoin data
Matka.fi-rajapintapalvelu
: joukkoliikenteen reitit
Digitraffic-rajapintapalvelu: liikenteen sujuvuustiedot

Lounaispaikka Lounaispaikka-yhteistyöverkoston sivustolla listataan lounaisen Suomen paikkatietoalan toimijoiden avoimia aineistoja
Luonnontieteellinen keskusmuseo Kasviatlas: Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto (lisenssi)
Lintuatlas: Suomen pesimälintulajien nykyist levinneisyydet (lisenssi)
Luonnonvarakeskus Valtakunnan metsien inventointi (VMI) -tietoaineistot (käyttöehdot)
Maanmittauslaitos Digitaaliset maastotietoaineistot (lisenssi)
Karttakuvapalvelu (WMTS): maasto- ja taustakartat, ortokuvat sekä maksullisena kiinteistörajat
Nimistön kyselypalvelu (WFS): paikannimi- ja karttanimitiedot
Paikkatiedon palvelualusta (pilotti)
- Maastotietokannan sisältö ja johdettuja aineistoja kaikille avoimessa rajapintapalvelussa
Avoimien aineistojen tiedostopalvelu
- Palvelun kuvaus
Kapsi-palvelu: palvelu avointen paikkatietoaineistojen lataamiseen (Kapsi Internet-käyttäjät ry:n tarjoama palvelu)
Museovirasto Latauspalvelu:
kulttuuriympäristöön, rakennusperintöön ja muinaisjäännöksiin liittyviä aineistoja (käyttöehdot)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SOTKAnet-rajapintapalvelu (REST API):
tarkoitettu ainestojen noutamiseen erissä niiden jatkokäyttöä varten (käyttöohjeet)
Tilastokeskus StatFin-tietokanta: Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
EuroStatin avaintaulukot: Yli 1000 tilastotaulukkoa EU-jäsenmaista
Inspire-aineistot (saatavilla WMS- ja WFS-rajapintapalvelujen kautta): mm. tilastointialueet, oppilaitokset ja väestöruudut
Muut aineistot (saatavilla WMS- ja WFS-rajapintapalvelujen kautta): mm. lisää väestöruutuaineistoja, tieliikenneonnettomuudet
Valtiokonttori Palvelukartta-rajapintapalvelu(WMS; WFS):
julkishallinnon palvelujen asiointi- ja palvelupisteiden sijainti- ja yhteystiedot
Ympäristöhallinto OIVA-palvelu (WMS):
tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja (käyttöehdot)

Kuntien avoimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja

Organisaatio Avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut
Helsingin kaupunki Avoimia tietoaineistoja Helsingin kaupungin alueelta ja Helsingin seudulta
Helsingin seudun liikenne Reittiopas-rajapintapalvelu: joukkoliikennevälineiden reitit, aikataulut ja kulkuneuvojen sijainnit Pääkaupunkiseudulla
Helsingin seudun ympäristöpalvelut Seudullisia tietoaineistoja (lisenssi)
Lounais-Suomen kunnat Lounaispaikka-yhteistyöverkoston sivustolla listataan lounaisen Suomen paikkatietoalan toimijoiden avoimia aineistoja
Oulun kaupunki Avoimia tietoaineistoja Oulun kaupungin alueelta (käyttöehdot)
Pääkaupunkiseudun kunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) Helsinki Region Infoshare-verkkopalvelu: runsaasti pääkaupunkiseudun kaupunkien tuottamia tai keräämiä julkisia tietoaineistoja avoimena datana
Tampereen kaupunki Paljon tietoaineistoja Tampereen kaupungin alueelta (lisenssi)

Avoimen tiedon linkkejä