Digiroad

Liikenneviraston Digiroad on kansallinen tie- ja katutietoaineisto, joka sisältää teiden ja katujen geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat ominaisuustiedot. Digiroad kattaa kaikki Suomen maantiet, kadut ja yksityistiet n. 430 000 km. Tieverkko muodostuu henkilöautolla ajettavista teistä, lautoista ja losseista sekä kevyenliikenteen väylistä (n. 13 000 km). Digiroadin liikkumisen suunnittelua palvelevia ominaisuustietoja ovat mm. tien toiminnallinen luokka, tieto liikennevirran suunnasta, nimet ja osoitteet, tie- ja katuverkon käyttörajoitukset (suljettu yhteys, kääntymisrajoitukset, paino-, korkeus-, pituus- ja leveysrajoitus), tie- ja katuverkon muut ominaisuustiedot (nopeusrajoitus, leveys, päällystetieto, pysäkit, tieto silta / alikulku / tunneli kohteesta, tasoristeykset) sekä käyttäjiä tukevat palvelukohteet (joukkoliikenne- ja taksiasemat, sairaalat ja ensiapupisteet, ajoneuvon lastaus junaan tai laivaan, pysäköintialueet).

 

Aiheluokka:

Sijainti, Liikenne

Avainsanat:

Liikenne, logistiikka, navigointi, tieliikenneverkko, osoitteet

Aineiston historia:

Digiroad-tietojen ylläpitovastuu jakaantuu eri julkishallinnon organisaatioille. Maanmittauslaitos vastaa teiden ja katujen keskilinjan sijaintitiedon ylläpidosta, Liikennevirasto vastaa maanteiden ominaisuustietojen ylläpidosta, kunnat vastaavat katuverkon ominaisuustietojen ylläpidosta, yksityisteiden ominaisuustietojen ylläpitovastuu jakaantuu Maanmittauslaitoksen, Liikenneviraston ja kuntien kesken. Lisäksi tietojen ylläpitäjänä on muutama muu julkishallinnon organisaatio yksittäisten tietolajien osalta. Ylläpito-organisaatiot toimittavat Digiroadiin muutostietoja sovittuja menettelytapoja noudattaen. Ylläpitotiedot yhdistellään Digiroad-tietojärjestelmässä. Lisäksi Digiroad ottaa vastaan vihjetietoa ja välittää tiedon oikealle ylläpitäjälle. Laadunkuvausdokumentin voi ladata osoitteesta http://www.digiroad.fi/files/fi_FI/esimerkkiaineistot/.

Aikaviite

31/04/2009 (päivitys)
31/07/2007 (julkaisu)
01/02/2005 (luonti)

Käyttötarkoitus:

Aineisto sopii mm. kuljetuksien ja logistiikan suunnitteluun, erilaisiin reititys- ja navigointitehtäviin, erilaisiin liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun toimialaan liittyviin tehtäviin ja paikkatietoanalyysien lähdeaineistoksi sekä lähdeaineistoksi erilaisiin liikenteen tietopalvelujen tuotteisiin.

Sijainnillinen kattavuus:

Suomi

Ajantasaisuus:

Ylläpidetään tarvittaessa. Uusi julkaisu neljännesvuosittain.

Tarkkuustaso:

1:10 000

Linkki lisätietoon / aineistoon:

http://www.digiroad.fi

Saatavuus- ja käyttöehdot:

Tekijänoikeus

Vastuutaho:

Liikennevirasto / Digiroad
PL 67
00521 Helsinki

 

Digiroad Paikkatietohakemistossa

Liikennevirasto Liikennevirasto

Liikennevirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikennevirastoon yhdistyivät 1.1.2010 Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Ratahallintokeskus sekä Tiehallinnon keskushallinto.