Inspire-toimeenpano

Inspire-direktiivin avulla rakennetaan eurooppalaista paikkatiedon infrastruktuuria. Tässä osiossa kerrotaan, miten direktiivin toimeenpano etenee Euroopassa ja jäsenmaissa ja mitä vaatimuksia se asettaa jäsenmaille.

Inspire-direktiivi

Inspire-direktiivii määrittelee eurooppaisen paikkatiedon infrastruktuurin. Velvoitteet määritellään tarkemmin täytäntöönpanosäännöissä ja niihin liittyvissä teknisissä ohjeissa. Jäsenmaiden tulisi toteuttaa velvoitteet komission antamassa aikataulussa.

Kansallisesti direktiivin vaatimukset määritellään kansallisessa lainsäädännössä. Direktiivin toimeenpanoa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä. Kunnille on omat vaatimuksensa.

Kansallinen aineistoluettelo

Kansallisessa aineistoluettelossa listataan, mitä aineistoja Inspire-direktiivi koskee ja mitkä organisaatiot näistä aineistoista vastaavat. Komissio seuraa vuosittain, miten toimeenpano etenee jäsenmaissa.