Inspire-tuki

Inspire-direktiivin myötä monet paikkatietoaineistot tulevat saataville yhtenäisessä muodossa kaikista EU:n jäsenmaista. Tälle sivulle on koottu Inspire-direktiivin kannalta keskeisimmät asiat.

Tietotuotemäärittelyt

Inspire-tietotuotemäärittelyt (data product specification) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Ne laaditaan kustakin Inspire-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Tulevaisuudessa kaikissa EU:n jäsenmaissa viranomaiset tarjoavat paikkatietoa yhtenäisessä muodossa.

Metatiedot

Paikkatietoaineistot ja -palvelut kuvataan metatietojen avulla. Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on laadittava metatiedot ainakin niistä Inspire-direktiivin piiriin kuuluvista paikkatietoaineistoista, jotka on lueteltu kansallisessa aineistoluettelossa.

Verkkopalvelut

Verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä paikkatietojen esittämiseen, käsittelyyn ja muuntamiseen tarkoitettuja tietoverkossa olevia palveluita. Inspire-direktiivissä nimetyt verkkopalvelut ovat hakupalvelu, katselupalvelu, latauspalvelu, muunnospalvelu ja käynnistyspalvelu.

Koulutus

Inspire-sihteeristö kouluttaa paikkatiedon tuottajia ja hyödyntäjiä erilaisissa koulutustilaisuuksissa.