Kansallinen yhteistyö

Kansallista paikkatietoinfrastruktuuria rakennetaan yhteistyöllä.

Paikkatietoverkosto

Paikkatietoverkosto on laaja-alainen kansallinen yhteistyöverkosto, joka tukee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteusta Suomessa. Vuosina 2009-2013 verkosto toimi nimellä Inspire-verkosto.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta koordinoi Inspire-direktiivin toimeenpanoa Suomessa. Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Valtioneuvosto asetti 25.4.2013 uuden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2013-30.4.2016.

Julkaisuja

Kansallisen yhteistyön kautta syntyy paikkatietoinfrastruktuuria tukevia julkaisuja. Keskeisimmät näistä on koottu Paikkatietoikkunaan.

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta seuraa paikkatiedon infrastruktuurin toimeenpano ja antaa tarvittaessa lausuntoja.
 
Tutustu neuvottelukuntaan