Tietotuoteryhmät

Inspire-sihteeristön toimesta on perustettu työryhmät valmistelemaan tietotuotteiden tarjoamista paikkatietoryhmittäin. Työryhmät perehtyvät tietotuotemäärittelyihin, sopivat viranomaisten keskinäisestä työnjaosta sekä laativat aikataulut ja suunnitelmat tietotuotteiden tarjoamiselle.

Liitteen I osalta työryhmät saivat tietotuotesuunnitelmat valmiiksi syksyllä 2010. Suunnitelmien päivitystyö käynnistettiin maaliskuussa 2015. Liitteiden II-III osalta suurin tietotuotesuunnitelmista valmistui vuoden 2014 aikana. Muutaman erityisen haastavaksi osoittautuneen teeman osalta suunnitelma on vielä valmisteilla. Valmistuessaan tietotuotesuunnitelmat tullaan päivittämään omalle sivulleen. Tälle sivulle kootaan työryhmien muistiot yms.

Sisällysluettelo:
Liite I

Liite II-III

Liite I

Työryhmät
Dokumentteja

Työryhmät 2015

Paikannimet
Organisaatiot: MML, kunnat, Kotimaisten kielten keskus
Työryhmän vetäjä: Tuomo Lusa ja Teemu Leskinen, Maanmittauslaitos

Hallinnolliset yksiköt
Organisaatiot: Maanmittauslaitos, Liikennevirasto
Työryhmän vetäjä: Aaro Mikkola, Maanmittauslaitos

Osoitteet
Organisaatiot: Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos, kunnat, muita?
Työryhmän vetäjä: Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus

Kiinteistöt
Organisaatiot: Maanmittauslaitos, kunnat
Työryhmän vetäjä: Aaro Mikkola, Maanmittauslaitos

Liikenneverkot
Organisaatiot: Liikennevirasto, Maanmittauslaitos, Finavia/Trafi, kunnat?
Työryhmän vetäjä: Mika Ahvenainen, Liikennevirasto

Hydrografia
Organisaatiot: SYKE, MML, LIVI
Työryhmän vetäjä: Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus

Suojellut alueet
Organisaatiot: MV, SYKE, kunnat, Metsähallitus, ELY-keskukset, GTK?
Työryhmän vetäjä: Miikka Haimila, Museovirasto

Dokumentteja

Liitteet II-III

Työryhmät
Dokumentteja
Seminaarit
Työryhmien vetäjien kokoukset

Työryhmät

Ryhmä 1: Korkeussijainti, ortokuvat
Organisaatiot: MML, LIVI, SYKE
Työryhmän vetäjä: Veijo Pätynen, Maanmittauslaitos
Inspire-tuki: Kai Koistinen

Ryhmä 2: Maanpeite, Maankäyttö, Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt, Luonnonriskialueet
Organisaatiot: SYKE, GTK, kunnat, LIVI, maakuntien liitot, MAVI, MML, Luonnonvarakeskus, TEM, TUKES
Työryhmän vetäjä: Minna Kallio, Suomen ympäristökeskus
Inspire-tuki: Panu Muhli, Esa Tiainen, Jani Kylmäaho

Ryhmä 3: Geologia, Maannos, Energiavarat, Mineraalivarat
Organisaatiot: GTK, IL, Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, SYKE
Työryhmän vetäjä: Jouni Vuollo, Geologian tutkimuskeskus
Inspire-tuki: Kai Koistinen

Ryhmä 4: Tilastointiyksiköt, Väestöjakauma - demografia, Väestön terveys ja turvallisuus
Organisaatiot: TK, THL
Työryhmän vetäjä: Rina Tammisto, Tilastokeskus
Inspire-tuki: Timo Aarnio

Ryhmä 5: Rakennukset, Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut, Tuotanto- ja teollisuuslaitokset, Maatalous- ja vesiviljelylaitokset
Organisaatiot: VRK, kunnat, LIVI, MML, TK
Työryhmän vetäjä: Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus
Inspire-tuki: Jani Kylmäaho, Jari Reini

Ryhmä 6: Ympäristön tilan seurantalaitteet/-paikat, Ilmakehän tila ja ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet, Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet, Merialueet
Organisaatiot: IL, SYKE
Työryhmän vetäjä: Roope Tervo, Ilmatieteen laitos
Inspire-tuki: Panu Muhli, Esa Tiainen

Ryhmä 7: Eliömaantieteelliset alueet, Elinympäristöt ja biotoopit, Lajin levinneisyys
Organisaatiot: LTKM, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, SYKE
Työryhmän vetäjä: Tapani Lahti, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Inspire-tuki: Panu Muhli, Jani Kylmäaho

Dokumentteja

Seminaarit

01.04.2014 Inspire-tilannekatsaus (pdf),
Panu Muhli, Maanmittauslaitos
Kansallisen Inspire-tietotuotetyön tavoitteet ja eteneminen(pdf),
Kai Koistinen, Maanmittauslaitos
ELF-tietotuotteiden toteuttaminen(pdf),
Aaro Mikkola, Maanmittauslaitos
Skeemamuunnos Deegree-ohjelmistolla(pdf),
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos
Hydrografia-pilottiprojekti - Skeemamuunnos GeoServer-ohjelmistolla (pdf),
Lassi Lehto ja Eero Hietanen, Geodeettinen laitos
Mineraalivarat-tietotuotteen toteuttaminen - Skeemamuunnos FME-ohjelmistolla (pdf),
Jouni Vuollo, Geologian tutkimuskeskus ja Lassi Tani, Spatialworld Oy
22.01.2013 Katsaus Inspire-prosessiin (pdf),
Antti Rainio, Maanmittauslaitos
Tilannekatsaus: Ryhmä 1 (pdf),
Veijo Pätynen ja Risto Ilves, Maanmittauslaitos
Tilannekatsaus: Ryhmä 2 (pdf)
Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus
Tilannekatsaus: Ryhmä 3 (pdf)
Jouni Vuollo, Geologian tutkimuskeskus
Tilannekatsaus: Ryhmä 4 (pdf)
Marja Tammilehto-Luode, Tilastokeskus ja Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tilannekatsaus: Ryhmä 6 (pdf)
Roope Tervo, Ilmatieteen laitos et. al
Tilannekatsaus: Ryhmä 7 (pdf)
Tapani Lahti, Luonnontieteellinen keskusmuseo
23.08.2012 Inspire Data Specification Methodology (pdf),
Clemens Portale, Interactive Instruments
Paikkatiedon mallinnus ja dokumentoinnin ymmärtäminen (pdf),
Lassi Lehto, Geodeettinen laitos
Case: Hallinnolliset yksiköt - Inspire-tietotuotteen valmistus (pdf),
Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos
Tietotuoteryhmien käynnistäminen ja tehtävät (pdf),
Antti Rainio, Maanmittauslaitos

Työryhmien vetäjien kokoukset

03.06.2014 Kokousmuistio (pdf)
31.01.2014 Kokousmuistio(pdf)
Yksilöivien tunnisteiden URI-palvelun toteuttamisesta(pdf), Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
01.11.2013 Kokousmuistio (pdf)
11.09.2013 Kokousmuistio(pdf)
03.04.2013 Kokousmuistio (pdf)
11.01.2013 Kokousmuistio (pdf)
08.11.2012 Kokousmuistio (pdf)
17.09.2012 Kokousmuistio (pdf)
Tietotuoteryhmien toiminta - Liite I: suunnitelmat 2010, arvioita ja havaintoja (pdf),
Aaro Mikkola, Maanmittauslaitos
Inspire-tietotuotemallien sanastotyö (pdf),
Riina Kosunen, Sanastokeskus TSK