Käyttäjätiedotteet

1.6.2017

Käyttökatkoja SYKEn rajapintapalveluissa 2.-4.6.

 

SYKEn tietokantaympäristöön tehdään päivityksiä, mistä seuraa käyttökatkoja INSPIRE-WMS-rajapintapalveluihin 2.-4.6.2017 välisenä aikana. Käyttökatko alkaa perjantaina n. klo 18 ja on arviotu päättyvän sunnuntaina klo 18. Katkon aikana tasot eivät toimi Paikkatietoikkunassa.

Uudistus aiheuttaa käyttökatkoja myös muihin SYKEn Avoimen tiedon palveluihin, kuten karttapalveluihin, paikkatietoaineistojen latauspalvelu Lapioon, ympäristötietojärjestelmiin ja metatietopalveluun.

 

18.5.2017

Käyttökatko SYKEn rajapintapalveluissa 23.5.

SYKEn INSPIRE-WMS-rajapintapalveluja päivitetään tiistaina 23.5.2017. Käyttökatko alkaa n. klo 14.30 ja sen arvioitu pituus on noin 8,5 tuntia. Katkon aikana tasot eivät toimi Paikkatietoikkunassa.

12.5.2017

Paikkatietoikkuna uudistuu kesäkuussa

Paikkatietoikkuna uudistuu kesällä merkittävästi. Sisältösivut siirtyvät Maanmittauslaitoksen uusille verkkosivuille Kartat ja paikkatieto -osioon. Sieltä löydät jatkossa Paikkatietojen yhteiskäyttö -otsikon alta muun muassa INSPIRE-direktiiviin, Paikkatietoverkostoon ja paikkatietoasiain neuvottelukuntaan liittyvät asiat. Positio-lehden sivut siirtyvät omaksi kokonaisuudekseen Maanmittauslaitoksen verkkosivuille.

Paikkatietoikkuna.fi-sivustolle jää karttapalvelu sekä etusivu, jonka kautta pääsee sekä karttapalveluun että uusille sisältösivuille.

Toinen merkittävä uudistus on käyttäjähallintaratkaisun vaihtaminen. Paikkatietoikkunassa on yli 30 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, jotka siirretään uuteen järjestelmään. Käyttäjien omat kohteet ja karttajulkaisut eivät katoa uudistuksessa.

Uudistukset on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuun aikana, tavoitepäivä on 14.6.2017.

Lisätietoja:

Teemu Saloriutta
Paikkatietoikkunan palvelupäällikkö
teemu.saloriutta@maanmittauslaitos.fi

Riikka Kivekäs
Sisältösivujen päätoimittaja
riikka.kivekas@maanmittauslaitos.fi

14.3.2017

Uusia Liikenneviraston karttatasoja

Liikenneviraston Tierekisterin tiedot avattiin helmikuussa kokonaisuudessaan. Nyt rekisterin aineistoja on lisätty myös Paikkatietoikkunaan. 

Uudet tasot:

 • Aidat
 • Ajoradat ja moottoriväylät
 • Asukastiheys
 • Automaattivalvontajaksot
 • Bussipysäkin katokset
 • Bussipysäkin varusteet
 • Erikoiskuljetusten verkko
 • Hallinnollinen toimenpide
 • Hallinnolliset rajat
 • Hiekkalaatikot
 • Hirvivaroitus
 • Hoitoluokka
 • Hoitosopimukset
 • Johdot ja kaapelit
 • Jätehuolto
 • Kaarteet
 • Kaistajärjestelyt
 • Kaistan päällystetyyppi
 • Kaiteet
 • Kantavuuskeskiarvo
 • Kantavuusmittaus
 • Kantavuusmittaus
 • Kelirikkorajoitus
 • Kevyen liikenteen väylä IRI
 • Kevyen liikenteen väylävaurio
 • Kevyen liikenteen väylä
 • Kiintopiste
 • Kivetyt alueet
 • Kohtaamispaikat ja levikkeet
 • Korjaustarpeen kontrollimittaus
 • Korkeusrajoitus
 • Laskentapaikka
 • Leveysrajoitus
 • Levähdysalueiden varusteet 
 • Liikennemerkit
 • Liittymäkielto
 • Matka-ajan seuranta
 • Matkailu- ja museotiet
 • Melurakenteet
 • Mittarata
 • Mäet
 • Näkemäpituus
 • Näkemäprosentti
 • Onnettomuusindeksi, linja
 • Onnettomuusriski, risteys
 • Otostie
 • Painorajoitusalttius
 • Palvelusopimukset
 • Pientareen leveys
 • Pohjanvahvistukset ja pohjarakenteet
 • Pohjavesialue
 • Portaat
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän haara
 • Pyörätien ja jalkakäytävän yhdistelmän käyttöoikeus
 • Puomit ja kulkuaukot
 • Päällysteen alustankäsittely
 • Päällysteen korjaus
 • Päällysteen korjaustarve
 • Päällysteiden ylläpitoluokka
 • Päällysteleveys
 • Päällystystoimenpide
 • Rautatietasoristeys
 • Reunakivet
 • Reunapaalut
 • Rummut
 • Runkoverkko (testi)
 • Sorateiden runkokelirikko
 • Soratieluokka
 • Stabilointiosuudet
 • Suoja-alue
 • Suojatiet
 • Taajama
 • Tekninen piste
 • Tekninen toimenpide
 • Telematiikkajakso
 • Tien keskialue
 • Tienvarsimainokset
 • Tulvakohteet
 • Urakka-alue
 • Varareitit
 • Varmistetut reitit
 • WC
 • Verkot
 • Viemärit
 • Viheralueet
 • Viherhoitoluokka
 • Viherkuviot
 • Välikaistat
 • Yksityistieliittymä

Uudet tasot, jotka korvaavat vastaavan vanhan tason:

 • Tieluokat
 • Tien päällyste
 • Ajoradan leveys
 • Valaistus
 • Nopeusrajoitus
 • Palvelualueet
 • Liikennemäärät
 • Alikulkupaikka
 • Silta

Poistuneet tasot:

 • Lisäkaistat
 • Talvinopeusrajoitukset

7.3.2017

Uusia INSPIRE-karttatasoja

Paikkatietoikkunaan on lisätty seuraavat INSPIRE-direktiivin mukaiset WMS-karttatasot:

Maanmittauslaitos:

 • INSPIRE AU aluemeren ulkoraja
 • INSPIRE AU aluemeri
 • INSPIRE AU hallinnolliset rajat
 • INSPIRE AU perusviiva
 • INSPIRE AU sisäisten aluevesien ulkoraja
 • INSPIRE AU talousvyöhyke
 • INSPIRE AU talousvyöhykkeen ulkoraja
 • INSPIRE BU rakennukset (alue)
 • INSPIRE CP kiinteistörajat
 • INSPIRE CP kiinteistöt
 • INSPIRE GN paikannimet
 • INSPIRE HY kosket
 • INSPIRE HY padot
 • INSPIRE HY rantarakenteet
 • INSPIRE HY rantaviiva
 • INSPIRE HY vakavedet
 • INSPIRE HY virtavedet

Väestörekisterikeskus:

 • INSPIRE AD osoitteet
 • INSPIRE BU rakennukset (piste)

 

 

17.2.2017

Liikenneviraston karttatasoissa käyttökatkoja 21.2.

Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut (WMS ja WFS) päivittyvät tiistaina 21.2.2017. Päivityksen aikana esiintyy katkoja tasojen saatavuudessa Karttaikkunassa.


15.2.2017

Paikkatietohakemiston käyttökatko

Paikkatietohakemistossa on käyttökatko perjantaina 17.2. klo 7 alkaen. Käyttökatkon kesto on noin 2 tuntia ja syynä on ohjelmiston versiopäivitys.

13.2.2017

Uusia Lipas-karttatasoja

Paikkatietoikkunaan on lisätty uusia Jyväskylän yliopiston tuottamia Lipas-liikuntapaikka-aineistoja WMS-tasoina. Uudet karttatasot on ryhmitelty liikuntapaikkatyypin mukaisesti:

 • Virkistyskohteet ja palvelut
 • Ulkokentät ja liikuntapuistot
 • Sisäliikuntatilat
 • Vesiliikuntapaikat
 • Maastoliikuntapaikat
 • Veneily, ilmailu ja moottoriurheilu
 • Eläinurheilualueet
 • Huoltorakennukset

Karttatasot löytyvät karttatasovalikosta aiheen "Yleishyödylliset ja muut palvelut alta".

27.1.2017

Uusia Tilastokeskuksen karttatasoja

Paikkatietoikkunaan on lisätty seuraavat vuoden 2017 kuntapohjaiset tilastointialueet: 

 • Kunnat 2017 (1:1 milj.)
 • Kunnat 2017 (1:4,5 milj.)
 • Seutukunnat 2017 (1:1 milj.)
 • Seutukunnat 2017 (1:4,5 milj.)
 • Maakunnat 2017 (1:1 milj.)
 • Maakunnat 2017 (1:4,5 milj.)
 • AVI-alueet 2017 (1:1 milj.)
 • AVI-alueet 2017 (1:4,5 milj.)
 • ELY-alueet 2017 (1:1 milj.)
 • ELY-alueet 2017 (1:4,5 milj.)
 • Suuralueet 2017 (1:1 milj.)
 • Suuralueet 2017 (1:4,5 milj.)

Lisäksi palvelusta löytyvät nyt usimmat Paavo-tilastoaineistot, jotka sisältävät tietoja postinumeroalueiden  asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Uudet karttatasot ovat:

 • Paavo-postinumeroalueet 2017
 • Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 2017
 • Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2017

Kaikki yllä mainitut tasot ovat saatavilla Paikkatietoikkunassa sekä WMS- että WFS-tasoina.

Lisätietoa aineistoista Tilastokeskuksen sivuilla: 

Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto

Kuntapohjaiset tilastointialueet

9.1.2017

Käyttökatkoja ja häiriöitä Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluissa keskiviikkona 11.1. 

Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluissa on häiriöitä ja katkoja huoltotöiden vuoksi kello 16.30 - 21.00.

Huoltotöistä aiheutuu haittaa seuraavin palveluihin:

 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)
 • Kiinteistötietojen tulostepalvelu 
 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)

Palveluissa on käyttökatko arviolta klo 17:00 -19:30 välillä.

 • Maanmittauslaitoksen Karttakuvapalvelu (WMS)

Palvelussa ei käyttökatkoa, mutta häiriöt ovat mahdollisia.

 • Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) 
 • Nimistön kyselypalvelu(WFS) 
 • Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS)

Palvelussa voi esiintyä katkoja arviolta klo 17:00 - 19:30 välillä.

 

7.12.2016

Uusia koulutusmateriaaleja!

Mitä paikkatietoa ja -palveluita meillä on ja miten niitä voi hyödyntää? Entä mihin tässä tarvitaan paikkatietoinfrastruktuuria? Käy tutustumassa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukseen täällä.

 

1.12.2016

Muutoksia SYKEn karttatasoihin

Suomen ympäristökeskuksen rajapintapalveluita on päivitetty, minkä vuoksi Paikkatietoikkunan karttatasoihin on tehty seuraavat muutokset: 

Uudet tasot:

 • Natura2000 Ehdotus erityiseksi suojelualueeksi (SPA)
 • Natura2000 Ehdotus erityisten suojelutoimien alueeksi (SCI)
 • Natura2000 Erityinen suojelualue (SPA)
 • Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC)
 • Natura2000 Erityisten suojelutoimien alue (SAC), viivamainen
 • Hydrologiset havaintopaikat, käytössä olevat: Haihdunta E
 • Hydrologiset havaintopaikat, lopetetut: Haihdunta E

Poistuneet tasot:

 • Natura2000 aluemaiset kohteet
 • Natura2000 viivamaiset kohteet

Lisätietoa: Natura 2000 -paikkatietoaineistot uudistuivat – rajapintapalveluihin muutoksia

30.11.2016

Käyttökatko Paikkatietohakemistossa 5.12.

Paikkatietohakemistossa on käyttökatko maanantaina 5.12.2016 klo 7.00 - 18.00. Paikkatietohakemisto-sivuston lisäksi käyttökatko koskee myös Paikkatietohakemiston tarjoamaa CSW-rajapintapalvelua. Rajapintapalvelun käyttökatkosta johtuen esim. Paikkatietoikkunan Karttaikkunassa ei voi katsella tai hakea metatietoja em. aikana. Pahoittelemme käyttökatkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Käyttökatkon syynä on Paikkatietohakemiston ohjelmistopäivitys. Päivityksessä Paikkatietohakemistossa siirrytään käyttämään GeoNetwork-ohjelmiston uusinta versiota (3.2.0). Versiopäivityksen myötä Paikkatietohakemiston käyttöliittymä muuttuu huomattavasti, mutta hakemistoon tallennetut metatiedot säilyvät sisällöltään ja rakenteeltaan ennallaan.  

HUOM! Päivityksen jälkeen Paikkatietohakemiston käyttäjien tulee pyytää palveluun uusi salasana. Uuden salasanan saa pyytämällä sähköpostitse osoitteesta metatieto@maanmittauslaitos.fi. Ilmoita viestissä käyttäjätunnuksesi. Kirjauduttuasi palveluun voit vaihtaa salasanan haluamaksesi. Myös uudet käyttäjätunnukset tulee pyytää em. sähköpostiosoitteesta.

Uudistuneen Paikkatietohakemiston käyttöohjeistus tullaan kokoamaan GitHubiin wiki-sivustolle: https://github.com/Paikkatietohakemisto/Kayttoohje/wiki/Paikkatietohakemiston-k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.

Paikkatietohakemiston käyttöön liittyviä kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen metatieto@maanmittauslaitos.fi

 

28.11.2016

Käyttökatko SYKEn rajapintapalveluissa 29.11.

SYKEn INSPIRE-WMS-rajapintapalveluja päivitetään tiistaina 29.11.2016. Käyttökatko alkaa n. klo 14.30 ja sen arvioitu pituus on noin 8,5 tuntia. Katkon aikana tasot eivät toimi Paikkatietoikkunassa.

16.11.2016

Koordinaattityökalu uusittu

Paikkatietoikkunaan päivitettiin tänään uusi koordinaattityökalu. Nyt koordinaatteja voi syöttää useissa eri järjestelmissä ja niitä voi muuntaa järjestelmien välillä. Lisäksi näytetään hätäpuheluissa käytettäväksi suositellut koordinaatit. Työkalu löytyy vanhalta tutulta paikaltaan oikean reunan XY-napin takaa.

Työkalun ohjeet

7.11.2016

Paikkatietomarkkinat

Paikkatietomarkkinoilla tavataan. Esitys paikkatietoikkunan kehityksestä on ti 8.11. klo 14 salissa 215. Lisäksi tapaat meidät osastolla K1.

20.10.2016

Paikkatietoverkoston katsaus

Paikkatietoverkoston katsaus on ilmestynyt. Aiheena mm. Inspire-toimeenpano, uusi paikkatietoasiain neuvottelukunta, paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja syksyn tapahtumat. 

 

Lukuiloa kaikille!

11.10.2016

Tarkista julkaistut karttasi

Jos olet julkaissut omia karttoja Paikkatietoikkunan karttajulkaisutyökalulla ennen kevättä 2016, niihin tulee teknisiä muutoksia ensi viikolla 18.10. tehtävässä päivityksessä. Mikäli haluat etukäteen varmistua julkaistun karttasi toimivuudesta, voit käydä itse päivittämässä sen seuraavasti:

Omat tiedot - Julkaistut kartat - Muokkaa - Päivitä. 

Jos havaitset päivityksen jälkeen ongelmia kartassasi, ota yhteys osoitteeseen inspire@maanmittauslaitos.fi.

Kaikki julkaistut kartat muutetaan päivityksessä käyttämään OpenLayers 3 -tekniikkaa. Vanhoilla julkaistuilla kartoilla on ollut käytössä OpenLayers 2. 

 

6.10.2016

Uusia Liikenneviraston karttatasoja

Paikkatietoikkunaan on lisätty Liikenneviraston merikarttoja WMTS-tasoina:

 • Satamakartat
 • Rannikkokartat
 • Yleiskartat
 • Sisävesikartat
 • Merikarttasarjat
 • Satamakarttojen erikoiskartat
 • Rannikkokarttojen erikoiskartat
 • Sisävesikarttojen erikoiskartat
 • Merikarttasarjojen erikoiskartat

Merikartta-aineisto ei täytä virallisen merikartan vaatimuksia eikä sitä ole tarkoitettu navigointikäyttöön.

Palveluun on lisätty myös seuraavat Liikenneviraston WMS-tasot:

 • Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset
 • VALLU-järjestelmän linja-autoreitit

Lisätietoja Liikenneviraston rajapintapalveluista: http://www.liikennevirasto.fi/avoindata/katselu-lataus

 

Käyttökatkoja 4.10.

Osa Helsingin kaupungin karttatasoista ei toimi tällä hetkellä. Vikaa Kaupunkimittauksen verkkopalveluissa selvitetään.

SYKEn karttatasoissa lyhyt käyttökatko ti 4.10. klo 14:30 alkaen, johtuen aineiston päivityksestä.

Käyttökatko 4.10. SYKEn karttatasoissa

SYKEn karttatasoissa lyhyt käyttökatko ti 4.10. klo 14:30 alkaen, johtuen aineiston päivityksestä. 

26.9.2016

Käyttökatkoja 27.9. ja 28.9.


SYKEn karttatasoissa käyttökatko tiistaina 27.9. klo 14.30 alkaen. Käyttökatkon arvioitu kesto noin 8,5 tuntia.

Paikkatietoikkuna, Paikkatietohakemisto ja Oskari.org -palveluissa käyttökatko keskiviikkona 28.9. klo 17 alkaen. Käyttökatkon arvioitu kesto n. 30 minuuttia. 

 

 

14.9.2016

Käyttökatko Helsingin karttatasoissa 16.-18.9.2016

Karttatasot ovat poissa käytöstä pe 16.9. klo 16:30 - su 18.9. klo 23. Syynä kaupunkimittausosaston muutto. 

 

13.9.2016

Koulutuksia syksyllä 2016

Syksyllä 2016 aiheina ovat 20.9. tietotuotteet, 13.10. viitearkkitehtuuri ja 23.11. hyödyntäminen.

 

5.9.2016

Käyttökatko SYKEn INSPIRE-rajapintapalveluissa 6.9.

Suomen ympäristökeskuksen INSPIRE-rajapintapalveluissa on käyttökatko tiistaina 6.9.2016 n. klo 18 alkaen. Katkon arvioitu kesto noin 5,5 tuntia.

 

31.8.2016

Karttatasojen tilatiedot ovat jälleen toiminnassa

Karttaikkunan karttatasovalikosta löytyvät tilatiedot, niin sanotut liikennevalot, toimivat jälleen. Tilatieto löytyy tason nimen perästä samalta riviltä ja vihreä on merkki toimivasta tasosta. Toimimattomilla tasoilla on perässään punainen valo ja osittain toimivat on merkattu keltaisella värillä. Harmaalla merkatuista tasoista tietoa ei ole saatavilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät Paikkatietoikkunan karttaikkunan käyttöohjeista.

 

30.8.2016

Tilastokeskuksen WFS-tasot jälleen toiminnassa

Tilastokeskuksen WFS-tasot toimivat taas normaalisti Paikkatietoikkunassa.

 

23.8.2016

Käyttökatko Tilastokeskuksen WFS-tasoissa

Tilastokeskuksen WFS-tasot ovat tilapäisesti pois käytöstä Paikkatietoikkunassa. Tilannetta selvitetään parhaillaan.

 

17.8.2016

Päivitys kello 13 alkaen

Paikkatietoikkunaan päivitetään uusia ominaisuuksia tänään 17.8.2016 klo 13 lähtien. Päivitys voi aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoja.

 

28.6.2016

Ennakkotiedote: Rajapintapalveluiden suorituskykytestaus 29.6. klo 16-19

Helsingin Kaupunginmittausosasto testaa rajapintapalveluidensa suorituskykyä 29.6. klo 16:15-19. Testauksen aikana Helsingin rajapintapalveluiden kautta tulevien karttatasojen käyttö esimerkiksi Paikkatietoikkunan kautta saattaa olla hidasta.

Palvelu: Kaupunkimittausosaston rajapintapalvelut http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/.../wms ja http://kartta.hel.fi/ws/geoserver/.../wfs

Alkaa: 29.6.2016 klo 16:15

Päättyy: 29.6.2016 klo 19:00

Vastuuhenkilö: Ville Jussila

Yhteystiedot: paikkatieto.kmo@hel.fi

 

23.6.2016

Paikkatietoikkunassa käyttökatko ma 27.6. klo 14-15

Paikkatietoikkunassa on versiopäivityksestä johtuva käyttökatko maanantaina 27.6.2016 kello 14. Katko kestää noin tunnin. 

25.5.2016

Uusia Tilastokeskuksen karttatasoja

Paikkatietoikkunaan on lisätty seuraavat Tilastokeskuksen karttatasot WMS- ja WFS-tasoina:

 • Väestö 2015 vuoden 2016 kuntajaolla
 • Väestö 2015 vuoden 2016 seutukuntajaolla
 • Väestö 2015 vuoden 2016 maakuntajaolla
 • Väestö 2015 vuoden 2016 suuraluejaolla
 • Väestö 2015 vuoden 2016 AVI-aluejaolla
 • Väestö 2015 vuoden 2016 ELY-aluejaolla
 • Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km 2015
 • Väestöruutuaineisto 1 km x 1 km 2015 keskipisteet
 • Väestöruutuaineisto 5 km x 5 km 2015

24.5.2016

SYKEn karttatasoilla käyttökatko

SYKEn rajapintapalveluissa on tiistaina 24.5.2016 käyttökatko n. klo 15  alkaen. Arvioitu katko kestää noin klo 23 asti. Katkon aikana SYKEn karttatasot eivät toimi Paikkatietoikkunassa.

 

23.5.2016

Paikkatietomarkkinat

Paikkatietomarkkinat ovat tänä vuonna 8.-9.11.2016. Ilmoittaudu nyt näytteilleasettajaksi. 

Lue lisää Paikkatietomarkkinoiden sivuilta

 

19.5.2016

Jos Paikkatietoikkuna ei toimi, tyhjennä selaimen välimuisti

Paikkatietoikkunan eilisen versiopäivityksen jälkeen palvelu ei ole toiminut kunnolla osalla käyttäjistä. Tähän ovat syynä selaimen välimuistiin jääneet vanhentuneet tiedot. Ongelma korjaantuu tyhjentämällä välimuisti. Chromella ja Firefoxilla auttaa myös näppäinyhdistelmä CTRL+SHIFT+R. 

 

19.5.2016

Helsingin aineistoissa käyttökatko 20.-23.5.

Helsingin kaupungin karttatasot toimivat puutteellisesti 20.-23.5. välisenä aikana palvelimen huoltotöiden vuoksi. 

 

17.5.2016

Paikkatietoikkunassa käyttökatko 18.5. klo 14

Paikkatietoikkunassa on versiopäivityksestä johtuva käyttökatko keskiviikkona 18.5.2016 kello 14. Katko kestää noin tunnin. Lisätietoja uuden ohjelmistoversion ominaisuuksista löytyy Oskari-ohjelmiston sivuilta.

21.4.2016

Uusia Tilastokeskuksen karttatasoja

Paikkatietoikkunaan on lisätty seuraavat vuoden 2016 kuntapohjaiset tilastointialueet WMS- ja WFS-tasoina:

 • Kunnat 2016 (1:4,5 milj.)
 • Maakunnat 2016 (1:4,5 milj.)
 • Seutukunnat 2016 (1:4,5 milj.)
 • AVI-alueet 2016 (1:4,5 milj.)
 • ELY-alueet 2016 (1:4,5 milj.)
 • Suuralueet 2016 (1:4,5 milj.)
 • Kunnat 2016 (1:1 milj.)
 • Maakunnat 2016 (1:1 milj.)
 • Seutukunnat 2016 (1:1 milj.)
 • AVI-alueet 2016 (1:1 milj.)
 • ELY-alueet 2016 (1:1 milj.)
 • Suuralueet 2016 (1:1 milj.)

17.3.2016

Käyttökatko Luken rajapinnoissa la 19.3. klo 8-16

Lauantaina 19.3. klo 8-16 välisenä aikana on useissa Valtorin Luonnonvarakeskukselle tuottamissa katselu- ja latauspalveluissa laajamittainen käyttökatkos. Palvelut ovat käytettävissä normaalisti viimeistään maanantaina 21.3.

8.3.2016

Paikkatiedot sote-alalla

Tervetuloa Paikkatietoverkoston työpajaan pe 8.4.2016 klo 9-11. Aiheena paikkatiedot sote-alalla. Ilmoittaudu viim. 20.3.

29.2.2016

Käyttökatko 2.3. klo 14

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 2.3.2016 kello 14. Katko kestää noin tunnin. Katkon aikana palveluun asennetaan uusia ominaisuuksia.

18.2.2016

Uroshaahkojen metsästysalue lisätty

Uroshaahkan metsästysalue löytyy nyt karttatasona Paikkatietoikkunasta. Aineistoa ylläpitää maa- ja metsätalousministeriö.

 

9.2.2016

Paikkatietoverkoston katsaus 1/2016

Paikkatietoverkoston katsaus on ilmestynyt. 

Paikkatietoverkoston katsaus kertoo ajankohtaisista asioista paikkatietoalalla. Tällä kertaa aiheina ovat muun muassa komission terveiset, tulevat koulutukset ja Paikkatietoverkoston toiminta.

18.1.2016

Koulutusta keväällä 2016

 

Kevään koulutukset päivitetty: tietotuotteet (2.3.) ja osallistaminen (26.4.). Lisäksi verkkoseminaareja Inspire-toimeenpanosta.

8.1.2016

Maanmittauslaitoksen karttatasot pois käytöstä 13.1.2016

Maanmittauslaitoksen karttatasot ovat poissa käytöstä 13.1.2016 kello 17 alkaen. Käyttökatko kestää noin neljä tuntia. Katko koskee mm. taustakarttoja, ilmakuvia ja kiinteistötietoja.

22.12.2015

Uutta: Paikkatietoverkoston vuosikokouksen aineistot

Paikkatietoverkoston vuosikokouksen esitykset julkaistu verkoston sivuila.

8.12.2015

Maakuntien karttatasot edelleen poissa käytöstä

Maakuntien liittojen maakuntakaavat eivät tällä hetkellä näy karttaikkunassa palvelinongelmien vuoksi. Ongelmaa selvitetäään edelleen.

 

23.11.2015

Häiriöitä karttatasoissa

Maakuntaliittojen maakuntakaava-aineistot ovat poissa käytöstä. Ainoastaan Uudenmaan maakuntakaava toimii normaalisti. Vikaa korjataan parhaillaan.

28.10.2015

Tapahtumiin muutoksia

Ennakkotiedoista poiketen:

Osallistaminen ja joukkoistaminen - koulutus
Siirretään järjestettäväksi keväällä.

Paikkatiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa
Järjestetään seminaarin sijaan suunnittelukokous 27.11.

28.10.2015

Paikkatietoikkunaan päivityksiä 28.10.

Paikkatietoikkunaan tehdään päivityksiä 28.10. kello 14-15. Tämä voi aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoja.

15.10.2015

Paikkatietoikkuna twitterissä

Voit seurata meitä myös Twitterissä: @geoportal_fi

13.10.2015

SYKE:n aineistoissa käyttökatko

SYKE:n WMS-rajapintapalvelussa on käyttökatko 13.10.2015 klo 17 alkaen. Katkon kesto on n. 4 tuntia. SYKE:n karttakuva-aineistot eivät siis näy tuolloin Paikkatietoikkunan käyttäjille.

2.10.2015

Paikkatietojen hyödyntäminen koulutuksessa 9.10.2015

Miten paikkatietoja hyödynnetään koulutuksessa? Miten niitä tulisi hyödyntää?Tule mukaan keskustelemaan!

1.10.2015

Paikkatietoikkunan häiriöt korjattu

Upotetuissa kartoissa ja tulostuksessa ilmenneet ongelmat on korjattu.

30.9.2015

Toimintahäiriöitä Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkunassa esiintyy tällä hetkellä toimintahäiriöitä:
- Omien tietojen näkymisessä ongelmia
- Tulostus ei onnistu kaikille karttatasoille
- Upotetuissa kartoissa voi esiintyjä puutteita toiminnallisuudessa

Virheet korjataan viimeistään perjantaina 2.10.

10.9.2015

Ajankohtaista Inspirestä 6.10.2015

Mitä Inspirelle kuuluu? Aiheina mm. tulkinta paikkatietopalveluista, skeemojen päivitykset ja uudet yksilöivät tunnukset. Tervetuloa! Ilmoittaudu viimeistään 17.9.

26.8.2015

Häiriöitä Maanmittauslaitoksen karttatasoissa

Osassa Maanmittauslaitoksen karttatasoista on toimintahäiriötä. Häiriöt aiheuttavat katkoksia myös Paikkatietoikkunan toimintaan. Selvittelemme asiaa.

24.8.2015

Käyttökatko 27.8.2015

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 27.8.2015 kello 14. Katko kestää noin tunnin. Katkon aikana palveluun asennetaan uusia ominaisuuksia.

18.8.2015

Paikkatiedot hallitusohjelmassa -työpaja 27.8.2015

Miten paikkatieto näkyy hallitusohjelmassa? Tervetuloa työpajaan 27.8. Ilmoittaudu viim. 21.8. Lisätietoa täällä.

6.8.2015

Toimintahäiriöitä Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkunassa on tällä hetkellä toimintaongelmia. Selvittelemme asiaa parhaillaan. Pahoittelut häiriöstä.

5.8.2015 

Syksyllä 2015 tapahtuu

Paikkatietoverkoston tapahtumat
Koulutusta Inspirestä ja osallistamisesta
Paikkatietomarkkinat

19.5. "Väylän varrelta - Kansallisen palveluväylän kehitystilanne" -seminaarin aineisto julkaistu

Tutustu seminaarin esityksiin.
Katso myös kärkiteeman uutiskirje.

5.6.2015

Museoviraston aineistoissa käyttökatko 9.6.

Museovirastossa tehdään palvelimiin liittyviä töitä 9.6.2015, jonka seurauksena paikkatietorajapinnat ovat poissa käytöstä koko päivän. Aineistot eivät siis näy tuolloin Paikkatietoikkunan käyttäjille.

8.5.2015

Hyödyntämiskoulutuksen esitykset lisätty

Inspire-sihteeristön torstaina 7.5.2015 järjestämän Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutuksen esitykset löytyvät nyt Paikkatietoikkunasta.

16.4.2015

Digiroad poissa käytöstä

Liikenneviraston tuottama karttataso Digiroad on toistaiseksi poissa käytöstä Paikkatietoikkunassa. Aineisto on saatavilla Liikenneviraston tiedostolatauspalvelusta.

15.4.2015

Käyttökatko 16.4.2015

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 16.4.2014 kello 13:00 alkaen. Käyttökatko kestää noin tunnin ja sen aikana Paikkatietoikkunan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä. Käyttötkatko johtuu uusien ominaisuuksien asennuksesta.

16.3.2015

Oskari-katselmoinnin (5.3.2015) video julkaistu

Torstaina 5.3.2015 pidetyn Oskari-videokatselmoinnin video julkaistu. Seuraava katselmointi on 5.5.2015 kello 13:00. Käy katselmointisivulla tutustumassa Oskarin ja Paikkatietoikkunan uusiin ominaisuuksiin.

30.3.2014

Suomen ympäristökeskuksen kartat pois käytöstä 31.3.2015 klo 14:30 alkaen

Suomen ympäristökeskuksen tuottamissa rajapintapalveluissa on 31.3.2014 kello 14:30 käyttökatko. Tämän vuoksi Suomen ympäristökeskuksen karttatasot (68 eri karttatasoa) eivät näy tällöin karttaikkunassa. Katkon arvioitu kesto on noin kaksi tuntia.

24.3.2015

Liikenneviraston karttatasoja poissa käytöstä

Osa Liikenneviraston aineistoista on poissa käytöstä teknisten muutosten vuoksi. Käyttökatko koskee seuraavia karttatasoja:

 • syvyysalueet
 • syvyyskäyrät
 • syvyyspisteet
 • kelluvat turvalaitteet
 • reittijakojärjestelmä (alue)
 • reittijakojärjestelmä (viiva)
 • Digiroad

Pahoittelemme häiriötä.

14.2.2015

Käyttökatko 16.2.2015

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 16.2.2015 kello 16:30. Katko kestää noin kolme tuntia. Katko koskee myös muita Maanmittauslaitoksen palveluita.

10.2.2015

Käyttökatko 12.2.2015

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 12.2.2015 kello 14. Katko kestää noin tunnin.

13.1.2015

Postinumeroalueittainen tieto avautuu

Tilastokeskus avaa keskiviikkona 14.1.2015 postinumeroalueittaista tietoa veloituksetta kaikkien käyttöön. Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto -kokonaisuus sisältää kartta-aineistoja ja monipuolisen tilastoaineiston.

Aineistot ovat haettavissa Tilastokeskuksen paikkatietojen rajapinnalta sekä Paikkatietoikkunasta, eikä niiden käyttö vaadi rekisteröitymistä.

19.12.2014

Verkkopalvelusopimus ja Paikkatietoikkunan käyttöehdot päivitetty

Paikkatietoikkunan tiedontuottajan verkkopalvelusopimusta on päivitetty. Sopimus on jatkossa voimassa toistaiseksi. Lisäksi liitteisiin 2 ja 5 on tehty muutamia lisäyksiä, jotta ylläpito saisi samalla kaikki tarvitsemansa tiedot karttatasojen liittämiseksi palveluun. Uusi sopimuslomake on käytössä 18.12. alkaen.

Myös Paikkatietoikkunan ja Karttajulkaisun käyttöehtoja on päivitetty. Ehdoista on poistettu Yhteisötoimintoon liittyvä kohta. sillä toiminto ei ole käytössä Paikkatietoikkunassa eikä sen käyttöönottoa tällä hetkellä suunnitella.

27.11.2014

Oskari-katselmointi 1.12.2014 klo 13

Tule Oskari-videokatselmointiinma 1.12.2014 klo 13 seuraamaan mitä Oskarissa ja Paikkatietoikkunassa on viime aikoina tapahtunut!

20.11.2014

Käyttökatko SYKE:n rajapinnassa 25.11.2014

SYKE:n WMS-rajapintapalvelussa on käyttökatko 25.11.2014 kello 14 alkaen päivitystoimien vuoksi. SYKE:n karttatasot eivät ole katkon aikana käytettävissä Paikkatietoikkunassa.

15.11.2014

Käyttökatko 20.11.2014

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 20.11.2014 kello 14.30 alkaen. Käyttökatko kestää noin tunnin ja sen aikana Paikkatietoikkunan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

12.11.2014

Paikkatietoverkoston vuosikokous 28.11.2014

Paikkatietoverkosto kutsuu alan toimijat vuosikokoukseen ja seminaariin 28.11. keskustelemaan verkostoitumisen tavoitteista ja yhteistyöstä. Olisiko aika jo kypsä suomalaisen geofoorumille? Iltapäivän rinnakkaisissa työpajoissa pohditaan, voisivatko jotkut keskeiset käytännöt olla nykyistä parempia.

Lue lisää

8.11.2014

Käyttökatko 11.11.2014

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko 11.11.2014 noin kello 15:30-17:30.

Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen palveluissa on katko 11.11. noin kello 17-21. SYKE:n karttatasot eivät ole tällöin käytössä.

1.11.2014

Tavataan Paikkatietomarkkinoilla!

Tavataan Paikkatietomarkkinoilla 4.-5.11. Messukeskuksessa! Inspire-sihteeristö on osastolla F3 ja Oskari-verkosto osastolla F2. 

Lue nyt myös Positio 3/2014 verkosta.

10.10.2014 

Oskari-katselmoinnin videot julkaistu

Tutustu 2.9. pidetyn katselmoinnin videoihin Oskari-verkoston sivuilla. Seuraava katselmointi pidetään 27.10.

2.10.2014

Päivityksiä Paikkatietoikkunaan 6.10. ja 7.10.

Paikkatietoikkunaan tehdään päivityksiä 6.10. aamulla ja 7.10. iltapäivällä. Nämä aiheuttavat lyhyitä käyttökatkoja.

 

29.9.2014

Suomen ympäristökeskuksen kartat pois käytöstä 30.9.2014 klo 14 alkaen

Suomen ympäristökeskuksen tuottamissa rajapintapalveluissa on 30.9.2014 kello 14 käyttökatko. Tämän vuoksi Suomen ympäristökeskuksen karttatasot (68 eri karttatasoa) eivät näy tällöin karttaikkunassa. Katkon arvioitu kesto on noin kaksi tuntia. 

12.9.2014 

Paikkatietoverkoston katsaus ilmestynyt

Lue uusi Paikkatietoverkoston katsaus.

3.9.2014

Maanmittauslaitoksen kartat pois käytöstä 10.9.2014 klo 17 alkaen

Maanmittauslaitoksen tuottamissa rajapintapalveluissa on 10.9.2014 kello 17 käyttökatko. Tämän vuoksi osa Maanmittauslaitoksen karttatasot ei näy karttaikkunassa. Katkon arvioitu kesto on noin kaksi tuntia. 

Käyttökatko koskee seuraavia rajapintapalveluita:

 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)
 • Nimistön kyselypalvelu (WFS)
 • Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS)
 • Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)
 • Kiinteistötietojen kyselypalvelu (REST)
 • Karttakuvapalvelu (WMS)
 • Karttakuvapalvelu (WMTS)

 

26.8.2014

Paikkatietoikkuna uudistuu

Paikkatietoikkunaan tehdään keskiviikkona 27.8. tuotantoasennus, joka saattaa aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoja. Torstaina ja perjantaina uusitaan Paikkatietoikkunan sisältöä m.l. etusivu, navigaatio ja logo. Tämän vuoksi Paikkatietoikkunan sisältö yms. vaihtelee loppuviikolla. Tämä ei aiheuta varsinaisia käyttökatkoja ja mm. karttaikkuna on koko ajan käytettävissä.

28.7.2014

Uusia karttatasoja Tilastokeskukselta

Karttaikkunassa on tällä hetkellä 727 karttatasoa . Uusimmat karttatasot ovat Väestöruudut 5km * 5km ja Tieliikenneonnettomuudet. Molemmat karttatasot tulevat Tilastokeskukselta. Käy kesän kunniaksi tutustumassa Karttaikkunankarttatasoihin!

10.6.2014

Kiinteistötiedot poissa käytöstä torstaina 12.6.2014 noin kello 16-20

Kiinteistötiedot ja Maanmittauslaitoksen WFS-palvelut (nimistö ja osoitteet) ovat poissa käytöstä torstaina 12.6.2014 noin kello 16-20 kiinteistötietojärjestelmän päivityksen takia. Kyseiset aineistot eivät näy tällöin karttaikkunassa ja paikkahaku ei toimi.

30.5.2014

Oskari-katselmointi 2.6.2014 klo 13

Katselmoinnissa esitellään Oskarin uusia ominaisuuksia. Ohjeet osallistumiseen.

28.5.2014

Oskari-verkostopäivän materiaalit

Käy tutustumassa Oskari-verkostopäivän materiaaleihin ja Oskarin uuteen logoon.

12.5.2014

Käyttäjäkyselyn yhteenveto

Tutustu käyttäjäkyselyn tuloksiin.

15.4.2014

Verkkopalvelusopimusohjeet on päivitetty

Verkkopalvelusopimus-sivulla olevat ohjeet karttatasojen ja paikkatietotuotteiden lisäämisestä Paikkatietoikkunaan on päivitetty.

8.4.2015

Uusia ominaisuuksia Paikkatietoikkunaan

Tiistaina 8.4.2014 Paikkatietoikkunaan päivitettiin seuraavat uudet ominaisuudet:

 • Työkalujen Oma asettelu -vaihtoehto Julkaise kartta -toiminnossa
 • Analyysien tulosten julkaisu upotetussa karttaikkunassa/li>
 • Aineistohaku karttaikkunassa (ensimmäinen versio, jatkokehitystä seuraa)
 • Vakaus- ja käytettävyysparannuksia teemakarttatoimintoon
 • Reaaliaikatietoa tarjoavat karttatasot ovat tuettuja (tason päivitysväli asetettavissa)
 • Dokumentaatio siirretty demo.oskari.org/oskari-map

5.4.2014

Käyttökatko tiistaina 8.4.2014 klo 14 alkaen

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko tiistaina 8.4.2014 klo 14 alkaen.Päivityksestä aiheutuu lyhyitä katkoksia palvelun toimintaan.

Päivityksessä tehdään seuraavat päivitykset:

 • Työkalujen Oma asettelu -vaihtoehto Julkaise kartta -toiminnossa
 • Analyysien tulosten julkaisu upotetussa karttaikkunassa/li>
 • Aineistohaku karttaikkunassa (ensimmäinen versio, jatkokehitystä seuraa)
 • Vakaus- ja käytettävyysparannuksia teemakarttatoimintoon
 • Reaaliaikatietoa tarjoavat karttatasot ovat tuettuja (tason päivitysväli asetettavissa)
 • Dokumentaatio siirretty Oskari.org-sivustolle, myös Oskarin demosovellus nähtävillä osoitteessa demo.oskari.org/oskari-map

6.3.2014

Kiitos vastauksistanne!

Käyttäjäkysely on nyt päättynyt. Saimme vastauksia huimat 1312 kpl. Kiitos aktiivisesta osallistumisestanne. Kyselyn tulokset julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

23.2.2014

Käyttökatko torstaina 27.2.2014 klo 14 alkaen

Paikkatietoikkunassa tehdään palvelinten ohjelmistojen muutoksia torstaina 27.2.2014 klo 14 alkaen. Päivityksestä aiheutuu lyhyitä katkoksia palvelun toimintaan.

8.2.2014

Käyttökatko tiistaina 11.2.2014 klo 16 alkaen

Paikkatietoikkunassa tehdään palvelinten ohjelmistojen muutoksia tiistaina 11.2.2014 klo 16 alkaen.

Muutostöistä aiheutuu lyhyitä katkoksia palvelun toimintaan ja mahdollisesti häiriöitä Omien kohteiden toimintaan. Muutostöiden arvioitu kesto on korkeintaan pari tuntia.

9.12.2013

Käyttökatko keskiviikkona 11.12.2013 klo 16 alkaen

Paikkatietoikkunassa tehdään palvelinten ohjelmistojen muutoksia tiistaina 11.2. klo 16 alkaen.

Muutostöistä aiheutuu lyhyitä katkoksia palvelun toimintaan ja mahdollisesti häiriöitä Omien kohteiden toimintaan. Muutostöiden arvioitu kesto on korkeintaan pari tuntia.

7.12.2013

Käyttökatko keskiviikkona 11.12.2013

Paikkatietoikkunassa on käyttökatko keskiviikkona 11.12.2013 klo 14 alkaen. Käyttökatko kestää näin 5 - 15 minuttia ja sen aikana päivitetään palvelinten ohjelmistoja.

24.11.2013

Käyttökatko keskiviikkona 27.11.2013

Paikkatietoikkuna-palvelun tietokantapalvelimelle tehdään päivityksiä keskiviikkona 27.11.2013 klo 16.15 - 16.30. Päivityksestä aiheutuu Paikkatietoikkunan käyttökatko.

5.10.2013

Paikkatietoikkunassa käyttökatko keskiviikkona 9.10.2013 klo 16 alkaen

Paikkatietoikkuna-palveluun päivitetään uusi palvelin keskiviikkona 9.10.2013 klo 16:00 alkaen.

Työstä aiheutuu käyttökatko ja mahdollisesti puutteita Paikkatietoikkunan ja upotettujen karttojen toiminnassa.

Päivitystä on testattu ja ongelmiin varauduttu, mutta silti jotain yllättävää voi sattua. Mahdolliset kriittiset ongelmat pyritään korjaamaan illan aikana ja vähemmän kriittiset puutteet loppuviikon aikana.

Mahdolliset puutteet toiminnoissa pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen paikkatietoikkuna[at]nls.fi

2.8.2013

Uusia karttatasoja karttaikkunassa SYKEltä ja maakuntien liitoilta

Paikkatietoikkunassa on julkaistu uusia Suomen ympäristökeskuksen karttatasoja:

 • Järvet ja Aluemaiset joet
 • Vesienhoitoalueet
 • EU:n uimavesidirektiivin uimarannat
 • Maasto- ja Vesiliikenteen rajoitusalueet
 • Metsä- ja Suokasvillisuusvyöhykeet
 • Tulvariskialueet ja Tulvavaaravyöhykkeet
 • Pinta- ja Pohjavesien seurantapaikat sekä Hydrologiset havaintopaikat

Lisäksi Paikkatietoikkunassa on julkaistu uusia maakuntien liittojen tarjoamia maakuntakaava-aineistoja. Tällä hetkellä kaava-aineistoja on tarjolla seuraavista maakunnista:

 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Etelä-Savo
 • Häme
 • Kainuu
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Kymenlaakso
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Varsinais-Suomi

Näiden maakuntien maakuntakaavoja tarjoavan karttapalvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Lounaispaikka.

16.7.2013

Metlan MVMI 2011 karttaikkunassa

Metsäntutkimuslaitos on julkaissut Paikkatietoikkunassa vuoden 2011 monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineiston. Uusia karttatasoja on yhteensä 45 kappaletta.

22.5.2013

Uusia karttatasoja karttaikkunassa

Naantalin kaupunki on tuonut Paikkatietoikkunaan tarkasteltavaksi kaupungin asemakaavayhdelmän ja kantakartan.

Hämeenlinnan kaupunki on tuonut Paikkatietoikkunaan tarkasteltavaksi kaupungin asemakaavan, kantakartan, opaskartan ja yleiskaavan.

15.5.2013

Uusia karttatasoja karttaikkunassa

Paikkatietoikkunassa on nyt tarjolla Tilastokeskuksen, Jyväskylän yliopiston ja Valkeakosken kunnan aineistoja.

Tilastokeskukselta saatavana on väestöjä kuvaavia perustietoja karttaruuduittain (1 km x 1 km) sekä tilastointialueittain. Lisäksi tarjolla on perustietoja oppilaitoksista sekä tuotanto- ja teollisuuslaitoksista. Nämä paikkatiedot ovat avoimena datana ladattavissa Tilastokeskukselta veloituksetta.

Jyväskylän yliopistolta on nyt Paikkatietoikkunassa katseltavissa karttatasoina liikuntapaikat, -reitit ja -alueet ja -paikat. Jyväskylän yliopisto ylläpitää Liikuntapaikkojen tietopankkia (LIPAS) yhdessä kuntien kanssa.

Valkeakosken kaupunki on tuonut Paikkatietoikkunaan tarkasteltavaksi kaupungin kantakartan, ajantasa-asemakaavan ja virastokartan sekä ortokuvat ja opaskartat.

2.5.2013

Uudet ominaisuudet esittelyssä 6.5.2013 klo 13

Oskari-karttaliittymän ja Paikkatietoikkunan seuraava videokatselmointi käynnistyy maanantaina 6.5.2013 klo 13.00.

Katselmoinnin agenda:

 • Oskarin uudet toiminnallisuudet, mm. teemakarttatoiminnon demo
 • Upotettavan karttaliittymän määrittely ja julkaiseminen verkkosivustolla
 • Paikkatietoikkunan yleisesittelyKatselmointi kestää n. 1 tunnin. Osallistujia voi maksimissaan ollavideoyhteyden kautta mukana 25 henkilöä samanaikaisesti.  Osallistujat pääsevät mukaan saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja katselmoinnista sekä lyhyt ohje Webex-palveluun kirjautumisesta: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/oskari-katselmoinnit

20.4.2013

Suomen ympäristökeskuksen karttatasoilla käyttökatko 23.4.2013 klo 12 alkaen

SYKEn WMS-rajapintapalveluihin tehtävät muutostyöt aiheuttavat SYKEn karttatasojen käyttökatkon 23.4.2013 klo 12 alkaen. Käyttökatko kestää mahdollisesti koko loppupäivän.

15.3.2015

Uusia karttatasoja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on julkaissut uusia karttatasoja nähtäville Paikkatietoikkunaan. Tällä hetkellä TUKES tarjoaa nähtäväksi 14 kaivos- ja mineraalirekisterin tiedoista koostettua karttatasoa, joista uusia tasoja ovat:

 • Kaivosaluehakemukset
 • Kullanhuuhdonta-alueet
 • Kullanhuuhdonta-aluehakemukset
 • Malminetsintähakemukset
 • Voimassa olevat malminetsintäalueet

10.2.2013

8.2.2013 julkaistun version uudet/päivitetyt toiminnot

 • Uusittu tulostustoiminto tekee PDF-dokumentteja tai PNG-kuvia palvelinpuolella, toimii siten samalla tavalla kaikilla selaimilla
 • Julkaistuja karttoja pystyy nyt muokkaamaan. Muokatun julkaisun voi tallentaa uutena tai korvata vanhan
 • OpenLayers-versio on päivitetty uusimpaan, mikä näkyy mm. karttatiilien päivittymisessä "pehmeämmin"
 • Kohdetietojen kysely (GetFeatureInfo) -toiminnossa ja Paikkahaussa popup-ikkunan koko skaalautuu sisällön määrän mukaan
 • Kohdetietojen näyttö WFS-tasoilla, esim. Nimistön kyselypalvelun osalta näyttää taulukon ilman ylimääräisiä hissejä sekä sovittaa taulukon leveyden käytössä olevan ikkunatilan ja taulun sarakkeiden määrän mukaisesti