Käyttöohje: Karttajulkaisu-toiminto

Karttajulkaisu-toiminnon avulla voit julkaista kartan omalla verkkosivulla. Toiminnon avulla voit määritellä karttanäkymän sekä kartalla käytössä olevat työkalut ja niiden ulkoasun. Kun määrittely on valmis, voit julkaista kartan liittämällä saamasi html-koodin verkkosivullesi.

Valitse Karttajulkaisu-toiminto karttaikkunan vasemmassa laidassa olevasta valikosta. Ikkunassa listataan avoinna olevat julkaistavissa olevat karttatasot. Siirry julkaisemaan painamalla Jatka-painiketta.

Tämän jälkeen kartan julkaisemisessa on kolme vaihetta:

 1. Määrittele kartan asetukset.
 2. Julkaise upotettu kartta.
 3. Muokkaa kartan asetuksia tarvittaessa.

Määrittele kartan asetukset (Ohjeen alkuun)

Määrittele seuraavat asetukset julkaistavalle kartalle:

 1. Julkaisutiedot
 2. Kartan koko
 3. Karttatasovalikko
 4. Kartalla näytettävät työkalut
 5. Työkalujen asettelu kartalla
 6. Ulkoasu

Julkaisutiedot (Ohjeen alkuun)

Määrittele kartalle seuraavat pakolliset tiedot:

 • Sivuston nimi: Kirjoita verkkosivuston nimi. Nimi on verkkosivuston osoite ilman http- tai www-etuliitteitä. Älä liitä mukaan alasivujen nimiä. Esimerkki sivuston nimestä on esimerkki.com. Voit julkaista kartan ainoastaan kyseisellä sivustolla. Sivuston nimi on pakollinen tieto.
 • Kartan nimi: Anna kartalle kuvaileva nimi. Ota huomioon kartalla käytettävä kieli. Kartan nimi on pakollinen tieto.
 • Kieli: Valitse kartalla käytettävä kieli. Nimistö ja käyttöliittymä näytetään kyseisellä kielellä. Tällä hetkellä vaihtoehtoina ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kartan koko (Ohjeen alkuun)

Kartan koko määräytyy automaattisesti verkkosivulla määritellyn koon mukaan. Voit muuttaa kartan kokoa html-koodissa, jonka saat julkaistuasi kartan, muuttamalla height- ja width-parametrit pikselimuotoon. Esimerkiksi jos haluat että kartan leveys on aina 760 pikseliä, muuta "width: 100%;" muotoon "width: 760px".

Mobiili- tai työpöytä-valinta näyttää kartan esikatseluikkunassa joko mobiililaitteelle tai työpöydälle optimoidussa koossa.

Karttatasovalikko (Ohjeen alkuun)

Julkaistavassa kartassa ovat näkyvissä tässä valikossa listatut karttatasot. Voit valita kartalle lisää karttatasoja klikkaamalla "Lisää karttatasoja". Huomaathan, että vain osa karttatasoista on käytettävissä julkaistuissa kartoissa. Nämä on merkitty Karttatasot-valikossa merkinnällä "Julkaistavissa".

Määrittele karttatasojen ominaisuudet:

 • Järjestä karttatasot raahaamalla niitä hiirellä uuteen järjestykseen. Käyttäjä ei voi muuttaa julkaistun kartan karttatasojen järjestystä.
 • Säädä karttatasojen läpinäkyvyyttä läpinäkyvyyden säätimellä. Käyttäjä voi muuttaa karttatasojen läpinäkyvyyttä julkaistussa kartassa.

Kartalla näytettävät työkalut (Ohjeen alkuun)

Valitse kartalla näytettävät työkalut (* = näytetään oletuksena):

 • Mittakaavajana*
 • Indeksikartta
 • Karttatasovalikko: Jos tämä on valittuna, käyttäjä voi valita mitä karttatasoja kartalla näytetään. Valitse, mitkä karttatasoista ovat taustakarttatasoja. Oletustaustakarttatason voit valita esikatselukartassa.
 • Kartan liikuttaminen nuolipainikkeilla
 • Mittakaavasäädin
 • Karttatyökalut: Käytettävissä ovat siirtyminen edelliseen ja seuraavaan näkymään, matkan ja pinta-alan mittaus sekä omien kohteiden tallennut.
 • Osoite- ja paikannimihaku
 • Koordinaattityökalu
 • Näytä kartan keskipiste
 • Käyttäjän sijaintiin keskittäminen
 • Kartan liikuttaminen hiirellä raahaamalla*
 • Kohdetietojen kyselytyökalu*
 • Värimaailma: Valittu värimaailma vaikuttaa kohdetietojen, omien kohteiden tietojen ja karttatasolaatikon väreihin.
 • Palautteen antaminen (Open311): Jos käytössäsi on Open311-standardin mukainen palauterajapinta, voit syöttää sen tiedot tähän lisätäkseksi kartalle palautetoiminnallisuuden. Toiminnon käyttöön tarvitaan lisäksi RPC-funktioita.Tarkempi dokumentaatio on tulossa myöhemmin.

Työkalujen asettelu kartalla (Ohjeen alkuun)

Valitse työkalujen asettelutavaksi vasenkätinen, oikeakätinen tai oma asettelu.

Kuva: Vasenkätisessä asettelussa mittakaavasäädin, kartan liikuttamispainikkeet ja mittakaavajana ovat vasemmalla. Haku, työkaluvalikko ja indeksikartta ovat oikealla.

Kuva: Oikeakätisessä asettelussa mittakaavasäädin, kartan liikuttamispainikkeet ja mittakaavajana ovat oikealla. Haku, työkaluvalikko ja indeksikartta ovat vasemmalla.

Kuva: Omassa asettelussa voit päättää itse, missä järjestyksessä eri työkalut ovat kartalla. Voit siirtää työkaluja raahaamalla niitä laatikosta toiseen.

Ulkoasu (Ohjeen alkuun)

Määrittele kartalle fontti ja työkalujen tyyli. Oletuksena kartan ulkoasu on samanlainen kuin alkuperäisessä karttapalvelussa.

 • Fontti: Valitse fontin tyyliksi joko Arial (sans-serif) tai Georgia (serif). Valinta vaikuttaa käyttöliittymän tekstien esitystapaan. Valinta ei vaikuta paikannimien tai muiden karttaelementtien esitystapaan.
 • Työkalujen tyyli: Valitse työkalujen tyyli annetuista vaihtoehdoista. Valinta vaikuttaa kaikkien työkalujen esitystapaan.

Julkaise upotettu kartta (Ohjeen alkuun)

Kun kaikki kartan määritykset ovat valmiita:

 1. Klikkaa Tallenna.
 2. Kopioi avautuvasta ikkunasta HTML-koodi leikepöydälle CTRL+C-näppäimillä.
 3. Liitä koodi haluamaasi kohtaan verkkosivujesi HTML-koodissa.
 4. Kartta näkyy verkkosivuillasi määrittelemässäsi kohdassa.

Muokkaa kartan asetuksia (Ohjeen alkuun)

Voit muokata kartan asetuksia julkaisun jälkeen joko Omat tiedot -valikon kautta tai parametrien avulla.

Muokkaa asetuksia Omat tiedot -valikon kautta (Ohjeen alkuun)

Muokkaa julkaistun kartan asetuksia Omat tiedot -valikon kautta:

 1. Siirry Omat tiedot -valikon Julkaistut kartat -välilehdelle.
 2. Etsi listalta haluamasi kartta ja klikkaa Muokkaa-linkkiä.
 3. Tee kartan asetuksiin haluamasi muutokset.
 4. Klikkaa Korvaa-painiketta.

Muutokset näkyvät julkaistulla kartalla pienellä viiveellä ilman, että kopioit koodin uudelleen verkkosivuille.

Muokkaa asetuksia parametrien avulla (Ohjeen alkuun)

Asetuksia on mahdollista muuttaa myös lisäämällä parametreja html-koodiin, joka lisätään verkkosivulle.

 • Esimerkki html-koodista: <iframe src="verkko-osoite" ></iframe>
 • Verkko-osoite on muotoa: http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/KIELIKOODI/ID
 • ID on kyseisen julkaistun kartan tunnistenumero.
 • KIELIKOODI on julkaistussa kartassa käytettävä kieli. Tällä vaihtoehdot ovat fi (suomi), sv (ruotsi) ja en (englanti). Voit muuttaa julkaistun kartan kieltä vaihtamalla kielikoodia.

Muuta julkaistun kartan asetuksia näin:

 1. Kirjoita ID:n perään kysymysmerkki (?).
 2. Lisää kysymysmerkin perään haluamasi parametrit.

Tämän jälkeen verkko-osoite on muotoa:

http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/KIELIKOODI/ID?PARAMETRI,
missä PARAMETRI on joku alla olevista parametreista.

Jos lisäät useampia parametreja, lisää parametrien väliin &-merkki. Tällöin verkko-osoite on muotoa:

http://www.paikkatietoikkuna.fi/published/KIELIKOODI/ID?PARAMETRI1&PARAMETRI2.

Voit lisätä verkko-osoitteen perään yhden tai useamman seuraavista parametreista:

coord=EKOORD_NKOORD

 • Parametri kertoo julkaistun kartan keskipisteen ETRS-TM35FIN-muotoisilla metrisillä koordinaateilla.
 • EKOORD on keskipisteen itä-länsisuuntainen kuusinumeroinen E-koordinaatti. Koordinaatti voi olla esimerkiksi 572000.
 • NKOORD on keskipisteen pohjois-eteläsuuntainen seitsennumeroinen N-koordinaatti. Koordinaatti voi olla esimerkiksi 6800000.

zoomLevel=MITTAKAAVATASO

isCenterMarker=true/false

 • Parametri kertoo mittakaavatason, jolla julkaistu kartta näytetään.
 • Käytettävissä on 12 mittakaavatasoa. MITTAKAAVATASO merkitään kokonaisluvulla välillä 0-12. Pienimmän mittakaavan (koko Suomi) kohdalla se on 0.
 • Parametri kertoo, merkitäänkö keskipiste julkaistuun karttaan symbolilla.
 • Jos parametrin arvo on "true", keskipiste merkitään symbolilla. Jos parametrin arvo on "false", keskipistettä ei merkitä.

address=KATU_OSOITENRO_KUNTA

 • Parametri kertoo, mihin osoitteeseen julkaistu kartta keskitetään.
 • Osoite koostuu kadunnimestä, osoitenumerosta ja kunnan nimestä.
 • KATU on kadunnimi. Kadunnimi on esimerkiksi Koulukatu.
 • OSOITENRO on osoitenumero, joka löytyy katuosoitteesta. Esimerkiksi osoitteessa "Koulukatu 1A" osoitenumero on 1. Osoitenumerot, joissa on muita merkkejä kuin numeroita esim. 1-5 tai 1A, eivät toimi, koska Maanmittauslaitoksen osoitenumerot on jyvitetty tasavälein teiden varsille ilman tietoa väliviivallisista tai kirjaimen sisältävistä osoitenumeroista.
 • KUNTA on paikkakunnan nimi, esimerkiksi Helsinki.

showGetFeatureInfo=true/false

 • Parametri kertoo, näytetäänkö kartan keskipisteessä olevan kohteen tiedot infoikkunassa kartan päällä.
 • Kohteen tiedot näytetään niiltä karttatasoilta, jotka sisältävät kohdetietoja.
 • Jos haluat tiedot tietystä kohteesta, kohdista kartta coord-, address- tai nationalCadastralReference-parametrien avulla. Tällöin kartan keskipiste on varmasti halutussa pisteessä.
 • Jos parametrin arvo on "true", keskipisteessä olevan kohteen tiedot näytetään. Jos parametrin arvo on "false", kohteen tietoja ei näytetä.

nationalCadastralReference=KIINTEISTÖTUNNUS

 • Parametri kertoo, mihin kiinteistöön julkaistu kartta keskitetään.
 • Kiinteistö ilmoitetaan kiinteistötunnuksen avulla.
 • KIINTEISTÖTUNNUS on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-11-123.