Kohdetietojen muotoilu karttaikkunassa

Useilta karttatasoilta on mahdollista kysyä lisätietoja kartan kohteista klikkaamalla kohdetta, jolloin avautuu kohteen tiedot näyttävä pop-up -dialogi. Dialogin ulkoasu on säädettävissä helpoiten karttatason tarjoajan palvelimella. Tästä löydät ohjeet GeoServer-ohjelmiston konfigurointiin siten, että Paikkatietoikkunassa näkyvien kohdetietojen ulkoasu on siisti.

Paikkatietoikkunan käyttöohjeet

Allaolevat muokkaukset tulee tehdä GeoServerin template-tiedostoihin, jotta kohdetiedot lähetetään sopivan muotoisina palvelimelta Paikkatietoikkunaan.

<style> -tagin sisältämä osuus muokataan tiedostoon header.ftl
<#list> -tagin sisältämä osuus muokataan tiedostoon content.ftl

 

<style type="text/css">
        table.featureInfo, table.featureInfo td, table.featureInfo th {
                border:0px solid #ddd;
                border-collapse:collapse;
                margin:0;
                padding:0;
                table-layout:auto;
                font-size: 100%;
                padding:.2em .1em;
        }
</style>

 

<#list features as feature>
                <table class="featureInfo">
                <#assign odd = true>
                <#list feature.attributes as attribute>
                        <#if !attribute.isGeometry>
                                <#if odd>
                                        <tr class="odd">
                                <#else>
                                        <tr>
                                </#if>
                                <td align="left">${attribute.name}</td><td> ${attribute.value}</td></tr>
                                <#assign odd = !odd>
                        </#if>
                </#list>
                </table><br/><br/>
</#list>


Kiitokset Marko Kaupille Tampereen kaupungilta sekä CGI:n Tuomas Koivusalolle koodin jakamisesta vapaaseen käyttöön!