Käyttöohje: Karttaikkunan Teemakartat-toiminto

Teemakartat-toiminnon avulla voit tehdä tilastollisiin indikaattoreihin perustuvia teemakarttoja.

Käytössä on yli 2000 terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää indikaattoria Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämältä SOTKAnet-rajapinnalta. Listalle indikaattoreista on kerätty tiedot kaikista rajapinnan kautta saatavilla olevista indikaattoreista. Aineistojen päivitystilanteen voit tarkistaa täältä. Voit myös lisätä oman indikaattorisi.

Kuva: Teemakarttoja koskevat toiminnot.

Valitse indikaattori

Voit joko valita indikaattorin hakuehtojen perusteella tai lisätä oman indikaattorisi.

Valitse indikaattori

Teemakartan tekemiseksi sinun on valittava indikaattori, jota haluat käyttää teemakartan pohjana. Valitse seuraavat tiedot, joiden perusteella indikaattori haetaan:

 • Tietolähde: Valitse tietolähde, josta indikaattori on peräisin. Tällä hetkellä ovat valittavissa "SOTKAnet" ja "Omat indikaattorit".
 • Indikaattori: Valitse indikaattori, jonka jakauma näytetään teemakartalla. -painikkeen kautta voit tarkistaa valitun indikaattorin kuvauksen ja tiedontuottajan. Voit joko valita indikaattorin listalta tai hakea sitä kirjoittamalla sen nimen tai nimen osan tekstikenttään.
 • Vuosi: Valitse vuosi, jolta haluat indikaattorin tiedot näytettävän. SOTKAnet-indikaattorien tiedot on saatavilla vuodesta 1990 lähtien. Oletusarvoisesti näytetään uusimmat saatavilla olevat tiedot.
 • Sukupuoli: Valitse sukupuoli, jota koskevat indikaattorin tiedot haluat näytettävän. Oletusarvoisesti näytetään molempia sukupuolia koskevat tiedot.

Valintojen jälkeen paina "Hae aineisto" ja valitsemasi indikaattorin tiedot näytetään kartalla ja taulukossa. Toistamalla indikaattorin valinnan voit hakea taulukkoon useampia indikaattoreita.

Lisää oma indikaattori

Valmiiden indikaattorien lisäksi voit tuoda myös oman indikaattorisi klikkaamalla "Tuo oma"-painiketta. Anna indikaattorille seuraavat tunnistetiedot:

 • Nimi: Indikaattorin nimi.
 • Lähde: Viittaus aineistoon, josta indikaattorin tiedot ovat peräisin.
 • Kuvaus: Indikaattorin vapaamuotoinen kuvaus, jossa kerrotaan, mitä tietoja indikaattori sisältää ja miten tiedot on kerätty.
 • Vuosi: Vuosi, jota indikaattorin tiedot koskevat.
 • Julkaistavissa: Tieto siitä, onko indikaattori ja sitä koskeva teemakartta julkaistavissa muihin palveluihin Karttajulkaisu-toiminnon kautta. Jos valintaruutu on valittuna, tiedot ovat julkaistavissa.

Tunnistetietojen jälkeen voit lisätä indikaattorin tiedot:

 1. Valitse aluejako.
 2. Kopioi indikaattorin tiedot tekstikenttään esim. Excelistä. Yhdellä rivillä on alue ja kyseistä aluetta vastaava indikaattorin arvo. Alue merkitään joko nimellä tai tunnisteella. Erottimeksi käy joko sarkain, kaksoispiste tai pilkku. Tiedot voivat olla seuraavissa muodoissa:
  • Esimerkki 1 (alueen nimi ja sarkain): Alajärvi 1234
  • Esimerkki 2 (aluetunniste ja pilkku): 009, 1234
  • Esimerkki 3 (alueen nimi ja kaksoispiste): Espoo: 1234
 3. Paina "Lisää". Lisäämäsi indikaattorin tiedot ilmestyvät taulukkoon ja kartalle. Voit muokata tietoja tarvittaessa.
 4. Paina "Tallenna".

Tallentamasi indikaattori näkyy Omissa tiedot -valikossa Omat indikaattorit -välilehdellä. Pääset tätä kautta käyttämään indikaattoria myös jatkossa ja tarvittaessa muokkaamaan sitä.

Indikaattorin tiedot taulukossa

Taulukossa on kuvattu valitsemiesi indikaattorien tiedot valitsemasi aluejaon mukaan. Käytössä ovat seuraavat sarakkeet:

 1. Alueellinen näkyvyys: Jos valintaruutu on valittuna, alue näytetään taulukossa ja kartalla.
 2. Aluejako: Voit vaihtaa aluejakoa ja laskettavia tunnuslukuja. Katso ohjeet alempana.
 3. Indikaattorin arvot: Voit suodattaa arvoja arvojen tai alueiden perusteella. Katso ohjeet alempana.

Valitse indikaattorille aluejako

Valitse käytettävä aluejako. Klikkaa nuolipainiketta toisen sarakkeen otsikon vieressä. Aluejaoksi on valittavissa kunnat, seutukunnat, maakunnat, Manner-Suomi ja Ahvenanmaa, sairaanhoitopiirit ja niihin liittyen ERVA-alueet (erityisvastuualueet) sekä aluehallintovirastojen ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueet (ELY-alueet).

Laske indikaattorille tunnuslukuja

Valitse indikaattorille laskettavat tunnusluvut. Klikkaa nuolipainiketta toisen sarakkeen otsikon vieressä. Käytettävissä olevat tunnusluvut ovat pienin arvo, suurin arvo, keskiarvo, moodi (useimmin esiintyvä arvo), mediaani (järjestyksessä keskimmäinen arvo), keskihajontakeskimääräinen poikkeama keskiarvosta) ja summa. Jos poistat valinnan "Valitse rivit", rivejä ei voi valita. Taulukossa ja kartalla näytetään aina ne arvot, jotka ovat valittuina tällä hetkellä.

Suodata indikaattorin arvoja

Voit suodattaa indikaattorin arvoja joko arvojen tai alueen perusteella. Valitse suodatustapa indikaattorisarakkeen otsikkosolussa olevan nuolipainikkeen kautta.

Näin teet suodatuksen arvojen perusteella:

 1. Valitse operaattori ja arvo.
 2. Paina "Suodata".
 3. Taulukossa ja kartalla näkyvät ainoastaan ne alueet, joissa arvo on annetun ehdon mukainen.

Esimerkiksi jos indikaattori on "alle 7-15 vuotiaat miehet", aluejako on "kunnat", operaattori on "pienempi kuin (<)" ja arvo on "5", taulukossa ja kartalla näytetään ne kunnat, joissa on alle 5 prosenttia 7-15-vuotiaita miehiä.

Näin teet suodatuksen alueen perusteella:

 1. Valitse haluamasi aluejako.
 2. Valitse arvoksi yksi alue.
 3. Paina "Suodata".
 4. Taulukossa ja kartalla näkyvät ainoastaan ne alueet, jotka ovat valitulla alueella.

Esimerkiksi jos indikaattori on "alle 7-15 vuotiaat miehet", aluejako on "kunnat", ehto on "maakunnat" ja arvo on "Lappi", taulukossa ja kartalla näytetään ne kunnat, jotka sijaitsevat Lapissa.

Poistaaksesi suodatukse klikkaa ensimmäisen sarakkeen otsikossa olevaa valintaruutua. Tällöin kaikki suodatukset poistuvat ja kaikki alueet näkyvät taas sekä taulukossa että kartalla.

Luokittelu ja värit

Indikaattorille on mahdollista määritellä luokittelu ja luokittelua vastaavat värit. Luokittelu määritellään luokittelutavan, luokkien lukumäärän ja luokkarajojen jatkuvuuden perusteella. Värijakaumat voivat olla indikaattorista riippuen kvantitatiivisia, kvalitatiivisia tai jakautuvia.

Muuta luokittelua

Käytettävissä on neljä erilaista luokittelutapaa:

 • Luonnolliset välit: Luokkajako tehdään luonnollisten rajojen mukaan.
 • Kvantiilit: Kussakin luokassa on yhtä monta aluetta.
 • Tasavälit: Luokkavälit ovat yhtä suuret.
 • Luokittelu käsin: Voit määritellä itse luokkavälit. Kirjoita luokkarajat tekstikenttään pilkulla erotettuna. Esimerkiksi jos määrittelet luokkarajoiksi "10, 20, 30, 40", luokat ovat 10-20, 20-30 ja 30-40. Luokkarajojen tulee olla suurempia kuin indikaattorin pienin arvo ja pienempiä kuin indikaattorin suurin arvo. Luokkarajojen ulkopuoliset arvot suodatetaan pois taulukosta ja kartalta.

Luokkien lukumääräksi on mahdollista valita mikä tahansa kokonaisluku välillä 2-9, jos luokittelutapana on luonnolliset välit, kvantiilit tai tasavälit.

Luokkarajat voidaan esittää joko jatkuvina tai epäjatkuvina. Epäjatkuvat luokkarajat rajaavat luokat todellisten arvojen perusteella, kun taas jatkuvat luokkarajat rajaavat luokat siten, että luokat jatkuvat luokasta toiseen. Käytetään esimerkkinä aineistoa, jossa on arvot {1,1; 2,3; 4,5; 5,6; 7,2; 8,3; 10,0}. Jaetaan arvo luonnollisilla väleillä kolmeen luokkaan. Jatkuvat luokat olisivat {"1,1 - 2,3"; "2,4 - 5,6"; "5,7 - 10,0"}. Epäjatkuvat luokat olisivat {"1,1 - 2,3"; "4,5 - 5,6"; "7,2 - 10,0"}.

Määrittele kartan värit

Määrittele sopivat värit valitsemillesi luokille klikkaamalla "Värit". Värijakauma voi olla kvantitatiivinen, kvalitatiivinen tai jakautuva. Kullekin värijakaumalle on valittavissa useita eri väriskaaloja.

Käytettävissä on seuraavat värijakaumat:

 • Kvantitatiivinen: Kvantitatiivista värijakaumaa käytetään, jos valittu indikaattori on määrällinen eli kuvaa kohteen numeerista ominaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi ikä, pituus ja prosenttiosuus. Mitä tummempi sävy on kohteessa, sitä suurempi indikaattorin arvo on siellä. Esimerkiksi prosenttiosuuksia kuvaavien luokkien värit voisivat olla valkoinen (0-25), keltainen (26-50), oranssi (51-75) ja punainen (76-100).
 • Kvalitatiivinen: Kvalitatiivista värijakaumaa käytetään, jos valittu indikaattori on laadullinen eli kuvaa kohteen ei-numeerista ominaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi väri, kansalaisuus ja maakunta. Kullakin luokalla on oma värinsä. Esimerkiksi maakunnan tapauksessa värit voisivat olla sininen (Uusimaa), punainen (Häme) ja keltainen (Varsinais-Suomi).
 • Jakautuva: Jakautuvaa värijakaumaa käytetään, jos valittu indikaattori on suhteellinen ja kuvaa esimerkiksi muutosta tai eroa nollapisteeseen. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi lämpötila, väkiluvun muutos ja korkeus merenpinnasta (jos syvyystiedot lasketaan mukaan). Väri vaihtelee sen mukaan, onko indikaattorin arvo negatiivinen (pienempi kuin nollapiste) vai positiivinen (suuurempi kuin nollapiste). Esimerkiksi lämpötilan värit voisivat olla tummansininen (-5 - -10), vaaleansininen (-5 - 0), valkoinen (0), vaaleanpunainen (0-5) ja punainen (5-10).

Voit vaihtaa värit päinvastaisiksi klikkaamalla "Käännä värit".