Aiemmat koulutukset ja infotilaisuudet

Koulutukset

 

Osallistaminen ja joukkoistaminen 26.4.2016

Inspire-sihteeristö järjesti yhdessä Paikkatietoverkoston kanssa Osallistaminen ja joukkoistaminen -seminaarin 26.4.2016 Pasilan virastokeskuksessa. Osallistujat kuulivat ajankohtaisia esimerkkejä siitä, miten osallistamista ja joukkoistamista on hyödynnetty eri aloilla, minkälaisia erilaisia menetelmiä ja työkaluja tähän on kehitetty, sekä mitä mahdollisuuksia ja haasteita joukkoistamiseen ja osallistamiseen voi liittyä.

Lue lisää

Ajankohtaista Inspirestä 6.10.2015

Mitä kuuluu Inspire-direktiiville? Tule kuulemaan ajankohtaisimmat asiat siitä, miten paikkatiedon infrastruktuuri kehittyy Suomessa ja Euroopassa. Etkö ole ennen kuullut Inspirestä? Ei hätää, alussa kertaamme lyhyesti, mistä on kyse. Seuraa sähköpostiasi ja saat lisätietoa lähempänä koulutusta. Tilaisuuden järjestää Inspire-sihteeristö.

Lue lisää

Paikkatietoinfran hyödyntäminen 7.5.2015

Inspire-sihteeristö järjesti Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen -koulutuksen torstaina 7.5.2015. Osallistujat kuulivat paikkatiedoista eri aluetasoilla, kunnilla, julkishallinnossa ja yrityksissä sekä useissa eri sovelluskohteissa.

Lue lisää

Tietotuotteet ja yksilöivät tunnisteet 16.4.2015

Työpajassa suunniteltiin, miten kansalliset tietotuotteet tulisi toteuttaa, ja miten yksilöiviä tunnisteita koskeva JHS-hanke etenee.
Lue lisää

Kunnat ja Inspire 18.11.2014

Koulutuksessa annettiin ohjeistusta aineistojen ja palveluiden metatietojen laatimiseen sekä rajapintapalveluiden toteuttamiseen. Lisäksi koulutuksessa esiteltiin Kuntien paikkatietopalvelun toimintaa ja kerrottiin esimerkkien kautta, millä tavoin Inspiren pohjalta rakennettua paikkatiedon infrastruktuuria voidaan hyödyntää kuntien omassa toiminnassa.

Lue lisää

Inspire-infotilaisuus 10.10.2014 

Paikkatiedon tuottajille ja ohjelmistotoimittajille suunnatussa infotilaisuudessa käytiin läpi Inspire-toimeenpanon tilanne Suomessa. Erityisesti pureuduttiin Inspire-palveluiden validoinnin kysymyksiin, paikkatietopalveluita koskevaan uuteen lainsäädäntöön sekä Inspire-tietotuotteiden toteuttamisen haasteisiin. Lisäksi tutustuttiin Inspire-prosessin ylläpidon ja kehittämisen näkymiin.

Lue lisää

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 9.5.2014

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjesti 9.5.2014 sekä paikkatiedon tuottajille että hyödyntäjille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntämisestä.

Lue lisää

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 19.11.2013

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjestää sekä paikkatiedon tuottajille että hyödyntäjille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntämisestä.

Lue lisää

Paikkatiedon rajapintapalveluiden toteuttaminen 17.10.2013

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjesti paikkatiedon tuottajille ja palveluita tarjoaville yrityksille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon rajapintapalveluiden toteuttamisesta ja Inspire-velvoitteista.

Lue lisää

Paikkatiedon infrastruktuuri ja palvelualustat 13.5.2013

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjestää sekä paikkatiedon tuottajille että hyödyntäjille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon infrastruktuurista ja sen hyödyntämisestä palvelualustojen avulla.

Lue lisää

Paikkatiedon rajapintapalveluiden toteuttaminen 12.2.2013

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjesti paikkatiedon tuottajille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon rajapintapalveluiden toteuttamisesta ja Inspire-velvoitteista.

Lue lisää

 

Kunnat ja Inspire 29.1.2013

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjesti kunnille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon infrastruktuurista ja Inspire-velvoitteiden toteuttamisesta.

Lue lisää

 

Paikkatiedon latauspalvelut 20.11.2012

Liitteiden I ja II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen osalta latauspalveluiden tulee olla toteutettuna täydellä toimintakyvyllä 28.12.2012 mennessä. Liitteen III aineistojen osalta takaraja on 15.5.2013. Nyt on siis korkea aika ryhtyä toimeen!

Lue lisää

Paikkatiedon infrastruktuuri ja palvelualustat 15.11.2012

Maanmittauslaitoksen Inspire-sihteeristö järjestää sekä paikkatiedon tuottajille että hyödyntäjille suunnatun maksuttoman koulutuksen paikkatiedon infrastruktuurista ja sen hyödyntämisestä palvelualustojen avulla.

Lue lisää  

 

Seminaari Inspire-tietotuotteista 23.8.2012

Inspire-direktiivin liitteiden II ja III teemojen tietotuotteiden määrittely on ollut käynnissä asiantuntijaryhmissä, jotka luovuttivat työnsä tulokset komissiolle keväällä. Määrittelyt julkaistaan komission asetuksessa, joka viimeistellään ja käännetään myös suomen kielelle syksyn aikana.

Lue lisää

Paikkatiedon latauspalvelut -työpaja 22.3.2012

Työpajassa esiteltiin latauspalveluiden toteuttamiseen liittyvät Inspire-velvoitteet sekä erilaiset toteuttamisvaihtoehdot, joita havainnollistettiin käytännön demoilla. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella toteutettujen latauspalveluiden nykytilannetta ja pureutua tiedontuottajien kohtaamiin käytännön haasteisiin Inspire-vaatimusten mukaisten latauspalveluiden hankinnassa ja toteuttamisessa.

Lue lisää

Paikkatiedon latauspalvelut 31.1.2012

Koulutuspäivässä havainnollistettiin tiedosto- ja suorasaantilatauspalveluiden merkitystä osana paikkatietoinfrastruktuuria, esiteltiin ladattavien paikkatietotuotteiden muodostamisprosessi sekä käytiin yksityiskohtaisesti läpi latauspalveluiden toteuttamiseen liittyvät Inspire-velvoitteet ja erilaiset toteuttamisvaihtoehdot.

Lue lisää

Paikkatietoinfran hyödyntäminen 29.9. ja 22.11.2011

Kahden koulutuspäivän aikana tutustuttiin toteutettujen paikkatietoinfrastruktuurin rajapintapalveluiden hyödyntämisen mahdollisuuksiin. Koulutuksissa esiteltiin paikkatietoinfran aineisto- ja rajapintapalveluiden tarjontaa ja käyttölupapolitiikkaa sekä demottiin rajapintojen käyttämistä erityyppisillä ohjelmistosovelluksilla.

Lue lisää

Uudet Inspire-tietotuotemäärittelyt: liitteet II ja III 22.8.2011

Koulutuspäivän aikana Inspiren toimeenpanon tilanteeseen Euroopassa ja tutustuttiin Inspire-liitteiden II ja III mukaisiin uusiin tietotuotemäärittelyihin sekä niiden lausuntomenettelyihin ja laadintaprosessiin.

Lue lisää

Inspire ja paikkatiedon infrastruktuuri 30.3.2011

Koulutuspäivän ohjelma painottui käytännön toteutukseen esimerkkeineen, erityisesti katselupalvelun toteutukseen. Inspire-vaatimusten mukaisten katselupalveluiden tulee olla toteutettu alustavalla toimintakyvyllä 9.5.2011 mennessä liitteen I piiriin kuuluvien yhteiskäyttöisten kansallisten aineistojen osalta.

Lue lisää

Infotilaisuudet

Oskari/Karttaliittymäinfo 27.2.2012

Oskari/Karttaliittymäinfo (pdf)

Lupapalvelukartta_VS_Oskari-taulukko (xls)

SADe/Karttaliittymäinfo 23.1.2012

SADe/Karttaliittymäinfo (pdf)