Kysytyimmät

Tälle sivulle on koottu kysytyimpiä tietoja Paikkatietoikkunasta ja sen sisällöstä.

Paikkatietoikkuna

Karttaikkuna

Inspire

Paikkatietoikkuna

Mikä on Paikkatietoikkuna?

Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sanoin ja karttakuvin. Sivusto tukee paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja Inspire-direktiivin toimeenpanoa.

Lisää tietoa Paikkatietoikkunasta

Kuva: Paikkatietoikkuna - käyttöliittymä paikkatietoinfrastruktuuriin (pdf)
 

Kenelle Paikkatietoikkuna on tarkoitettu?

Paikkatietoikkuna on tarkoitettu sekä paikkatiedon ammattilaisille että tavallisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kartoista ja paikkatiedosta osana harrastustaan tai ihan muuten vaan. Paikkatietoikkunan tehtävänä on kertoa sanoin ja kuvin paikkatietoaineistoista sekä tarjota mahdollisuus aineistojen vertailuun ja tutkimiseen mm. katselemalla karttatasoja päällekkäin karttaikkunassa.

Paikkatiedon tuottajille sekä sovellusten ja palvelujen kehittäjille Paikkatietoikkuna kertoo Inspire-direktiivin toimeenpanosta, standardeista ja niiden soveltamisesta.

Karttajulkaisun avulla kaikki Paikkatietoikkunassa rekisteröityneet käyttäjät voivat määritellä omia karttaikkunoita julkaistavaksi omilla nettisivuillaan.
 

Kuka vastaa Paikkatietoikkuna-palvelusta ja sen kehittämisestä?

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittämisestä vastaa Maanmittauslaitos yhteistyössä monien paikkatiedon tuottajien kanssa. Kehittämiseen voi osallistua mm. Paikkatietoverkoston kautta.
 

Millä välineillä Paikkatietoikkuna on toteutettu?

Paikkatietoikkuna on toteutettu kokonaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Liferay-julkaisujärjestelmään on integroitu Oskari-ohjelmiston avulla toteutettu karttakäyttöliittymä.  Karttaikkuna perustuu hajautettuun ratkaisuun, jossa karttakuvat ja paikkatiedot tulevat käyttöliittymään eri palvelimilta wms- ja wfs-rajapintapalveluiden kautta. Karttakäyttöliittymän lähdekoodi on vapaasti ladattavissa oskari.org -sivustolla.

Lisätietoa Paikkatietoikkunan lähdekoodista ja lisensseistä.


Minkä nettiselainten kanssa Paikkatietoikkuna on yhteensopiva?

Paikkatietoikkuna toimii Firefoxin, Chromen ja Safarin uusimmilla versioilla sekä Internet Explorer 10:llä ja uudemmilla.

Takaisin ylös

Karttaikkuna

Mistä karttatasot tulevat?

Karttaikkunan karttatasot tulevat tietoverkon kautta käyttäjän selaimeen paikkatiedon tuottajien palvelimilta. Karttaikkunan tehtävänä on konkretisoida, että kartta-aineistoja ei tarvitse kopioida käyttäjän koneelle vaan ne löytyvät palveluina verkosta.
 

Tuleeko karttatasoja lisää?

Jo yli viisikymmentä paikkatiedon tuottajaa tarjoaa aineistojaan katseltavaksi karttaikkunassa. Karttatasoja eri teemoista on tarjolla jo yli 1 100, ja määrä kasvaa jatkuvasti.
 

Miten paikkatiedon tuottaja saa karttatasonsa mukaan karttaikkunaan?

Paikkatiedon tuottajan täytyy toteuttaa paikkatietoaineistoilleen WMS (Web Map Service) -rajapinta karttakuvien katselua varten tai WFS (Web Feature Service) -rajapinta paikkatietojen katselua ja lataamista varten - joko itse tai sopimuskumppaninsa avustuksella. Paikkatiedon tuottaja sopii palvelun liittämisestä Paikkatietoikkunaan Maanmittauslaitoksen kanssa verkkopalvelusopimuksella, jolloin uusi karttataso parametroidaan osaksi karttaikkunan palvelua.

Takaisin ylös

Inspire

Mitä velvoitteita Inspire-direktiivi asettaa paikkatiedon tuottajalle?

Inspire-direktiivi koskee viranomaisia, jotka lainsäädäntöön perustuen keräävät ja ylläpitävät paikkatietoaineistoja direktiivin liitteen mukaisista aihepiireistä. Viranomaisen on laadittava aineistoja ja palveluja koskevat metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun, laadittava ja pidettävä ajan tasalla paikkatietoaineistoon yhteiskäyttöinen versio sekä huolehdittava, että aineisto on saatavilla tietoverkossa katselua ja siirtämistä varten. Valtioneuvoston asetuksella säädetään aikatauluista.

Lisätietoa Inspirestä sen velvoitteista on koottu Paikkatietoikkunan Inspire-osioon.

Mistä paikkatiedon tuottaja saa apua Inspire-velvoitteiden toteuttamisessa?

Inspire-direktiivi on saatettu voimaan Suomessa kansallisella lailla paikkatietoinfrastruktuurista. Lain mukaan Maanmittauslaitoksen tulee huolehtia paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisen tukipalveluista. Maanmittauslaitos tarjoaa paikkatiedon tuottajille neuvontapalvelua ja ylläpitää  Paikkatietoikkunan Inspire-sivustoa.

Takaisin ylös