Latauspalvelun toteutus

Komission asetus lataus- ja muunnospalveluiden toteuttamisesta edellyttää, että INSPIRE-direktiivin vaatimukset täyttävä latauspalvelu on perustettava liitteiden I ja II aineistoille 28.6.2012 mennessä. Liitteen III aineistoille vastaava palvelu on oltava olemassa 15.5.2013 mennessä.

Päivitetty 16.8.2013

Julkishallinnon JHS 180 -suositukseen Paikkatietojen sisältöpalvelut on laadittu kaksi uutta liitettä: Tiedostopalvelun toteuttaminen, jossa ohjeistetaan tiedostopalvelun toteutus Atom-syötteellä sekä Kyselypalvelun toteuttaminen, jossa kohdepalvelun toteutus WFS-rajapinnan avulla. Lisäksi omassa liitteessä annetaan ohjeet katselu- ja latauspalveluiden palvelutasovaatimuksista ja niiden testaamisesta.

Suositus liitteineen on hyväksytty 28.2.2013 ja on ladattavissa JHS-suositukset -sivustolta.

JHS 180 -suositus (pdf)

Liite 2: Kyselypalvelu (pdf)

Liite 3: Tiedostopalvelu (pdf)

Liite 4: Palvelujen testaus (pdf)

Suositus perustuu Komission tekniseen ohjeeseen latauspalvelujen toteuttamisesta (v.3.0 12.6.2012).

Komissio on julkaissut päivitetyn version teknisestä ohjeesta ("Technical guidance for the implementation of INSPIRE Download Services" v. 3.1 9.8.2013).

Edelliseen versioon nähden on tullut mm. seuraavia muutoksia:

  • Ohjeeseen on lisätty palvelutasovaatimukset
  • Kyselypalvelun voi perustaa aineistolle, vaikka se ei täyttäisi latauspalveluasetuksen osan A velvoitteita, kunhan samalle aineistolle on tarjolla tiedostopalvelu
  • Tarkennettu ohjeistusta tilanteisiin, joissa on käytössä sekä tiedosto- että kyselypalvelu
  • Täydennyksiä ja muutoksia kysely- ja tiedostopalvelun sisältämiin metatietoihin
  • Pieniä teknisiä ja kirjoitusasuun liittyviä korjauksia

Kaikki muutokset edelliseen versioon nähden löytyvät Track Changes -moodissa kirjoitetusta teknisestä ohjeesta.

Atom-syötteestä on tarjolla Komission laatima mallisyöte (toistaiseksi perustuu teknisen ohjeen versioon 3.0), jossa on myös toteutettu selaimia varten tarkoitettu vapaaehtoinen html-esitystapa.

Tutustu myös koulutusmateriaaliin (pdf) latauspalveluja koskevasta asetuksesta