Luettelopalvelu

Paikkatietoikkunan luettelopalvelu tarjoaa mahdollisuuden etsiä ja selailla standardoinnissa ja erilaisten paikkatietotuotteiden yhteydessä määriteltyjä rakennekuvauksia eli XML-skeemoja.

Skeemassa on kuvattu paikkatietotuotteen sisältämät rakenneosat, joita ovat paikkatietokohdetyypit ja niiden attribuutti- eli ominaisuustiedot arvojoukkoineen sekä tietokohteiden väliset suhteet. Rakennekuvailun avulla GML-muotoista rakenteista paikkatietoa on helppo siirtää eri tietojärjestelmien välillä, mikä edistää paikkatietojen yhteentoimivuutta.

Paikkatietotuotteita tai niiden osia voidaan jakaa verkossa rajapintapalveluiden avulla. Luettelopalvelussa on mahdollista tarkastella myös rajapintojen XML-skeemoja, jotka sisältävät tiedot kunkin rajapintapalvelun tukemista tiedon kyselyoperaatioista sekä rajapinnan palauttamien vastausten rakenteesta. 

Tällä hetkellä Paikkatietoikkunan luettelopalveluun on tallennettu Inspire-tietotuotteiden skeemat (liite I), Kuntaliiton hankkeissa määritellyt KuntaGML- ja KRYSP-skeemat, OGC- ja ISO-standardien mukaisia skeemoja sekä mm. Maanmittauslaitoksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Geologian tutkimuskeskuksen rajapintapalveluiden tarjoamien paikkatietokohteiden skeemoja.

Luettelopalvelua kehitetään Maanmittauslaitoksessa yhteistyössä paikkatiedon tuottajien kanssa.

 

Luettelopalvelu on väliaikaisesti poissa käytöstä. Uusi palvelu julkaistaan vuoden 2017 alkupuolella.