Metatiedot

Metatiedot ovat tietoa tiedosta. Paikkatiedon metatiedot siis kuvailevat paikkatietoa. Paikkatietoa voidaan kuvailla usealla eri tasolla.

Tässä keskitytään paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailuun. Kuvailuja voi selailla Karttaikkunan metatietohaussa.

Lainsäädäntö ja standardit

Inspire-direktiivi vaatii paikkatietoa hallinnoivia viranomaisia kuvailemaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot ja niihin liittyvät paikkatietopalvelut. Vaatimukset metatiedoille määritellään metatietoa koskevassa komission asetuksessa ja niiden toteutus teknisessä ohjeessa. Liitteiden I ja II metatiedot tuli olla valmiina 1.12.2010 ja liitteen III osalta niiden tulee olla valmiina 15.5.2013.

Inspire-direktiivin vaatimukset metatiedoille perustuvat kansainvälisiin standardeihin. ISO 19115:2003 -standardi "Geographic information - Metadata" määrittelee vaatimukset paikkatiedon metatiedoille. ISO/TS 19139:2007 -standardi "Geographic information - Metadata - XML schema implementation" määrittelee metatiedot XML-muodossa.

Julkisen hallinnon suositukseen JHS 158 Paikkatiedon metatiedot on koottu Inspire-direktiivin ja standardien vaatimukset kansallisesta näkökulmasta.

Aineistojen ja palvelujen Inspire-metatiedot

Inspire-direktiivin vaatimukset aineistojen metatiedoille on koottu Aineistojen kuvailu -sivulle ja palvelujen metatiedoille Palvelujen kuvailu -sivulle. Kuvailuja voidaan tarvittaessa laajentaa JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -suosituksessa määritellyillä metatietoelementeillä.

Metatietojen ylläpito

Metatietojen ylläpito eli luonti ja päivitys onnistuu parhaiten Paikkatietohakemiston editorilla. Ylläpitoon on kuitenkin myös muita tapoja, jotka on kuvattu Metatietojen ylläpitotavat -sivulla.

Paikkatietohakemistossa metatietojen ylläpito vaatiii kirjautumista. Tunnuksen ja salasanan saa sähköpostitse osoitteesta metatieto(at)maanmittauslaitos.fi. Kerro tunnusta pyytäessäsi, mitä aineistoja aiot kuvailla, niin lähetämme samalla niille tunnisteet. Myös muita kuin Inspire-direktiivin vaatimia paikkatietoaineistoja ja -palveluja on mahdollista kuvailla. Olipa sinulla siis millainen paikkatietoaineisto tai -palvelu tahansa ja edustitpa julkista hallintoa, yritystä tai vaikkapa korkeakoulua, olet tervetullut ylläpitämään metatietoja Paikkatietohakemistoon. Kaikki Paikkatietohakemistossa julkaistut metatiedot näkyvät Karttaikkunan metatietohaussa.