Palvelujen kuvailu Inspire-metatietojen avulla

Palveluja kuvaillaan Inspire-direktiivin vaatimien metatietojen avulla. Aineistoille on määritelty pakolliset, Inspire-direktiivin vaatimat metatietoelementit.

Palvelujen pakolliset, Inspire-direktiivin vaatimat metatietoelementit on kuvattu tarkemmin "Ohje palvelujen kuvailuun" -dokumentissa (pdf), jossa kustakin elementistä on kirjattu seuraavat tiedot:

  • Määritelmä: mitä elementti tarkoittaa ja mitä tietosisältöä sen tulisi sisältää
  • Pakollisuus: onko elementti pakollinen kaikille aineistoille ja, jos ei, millä ehdoilla se on pakollinen
  • Kerrannaisuus:  voiko samaa elementtiä, esim. avainsanoja, määritellä useampia
  • Vaihtoehdot tai esimerkki: mitä vaihtoehtoja elementin arvoksi voi laittaatai mitä elementtiin voi esimerkiksi kirjoittaa
  • Vastaava elementti JHS 158-suosituksessa: mikä elementti JHS 158-suosituksessa (ja ISO 19115-standardissa) vastaa kyseistä metatietoelementtiä

Inspire-metatietoelementit palveluille

Metatietoelementin nimi Kuvaus
Resurssin nimi Palvelun nimi.
Tiivistelmä Tiivistelmä palvelun sisällöstä.
Resurssin tyyppi Tieto siitä, onko kyseessä tietoaineisto, tietoaineistosarja vai palvelu.
Resurssin osoite Linkki palveluun. Pakollinen, jos palveluun on olemassa linkki.
Liitännäisresurssi Linkit palveluun liittyvien aineistojen metatietoihin. Pakollinen, jos aineistojen metatietoihin on olemassa linkit.
Paikkatietopalvelutyyppi Paikkatietopalvelun tyyppi.
Avainsana Palvelua kuvaileva avainsana. Yksi avainsanoista tulee olla paikkatietopalvelun luokka (pdf)
Sijaintia rajaava suorakaide Palvelun maantieteellinen kattavuus minimisuorakaiteena ilmaistuna. Pakollinen, jos palvelulla on selkeä sijainnillinen kattavuus.
Aikaviite Palvelun ajallinen ulottuvuus.
Erotuskyky Palvelun sijainnillinen yksityiskohtaisuus. Pakollinen, jos erotuskykyä on palvelussa rajoitettu. Kirjataan tiivistelmään.
Sääntöjenmukaisuus Tieto, onko palvelu Inspire-vaatimusten mukainen.
Saatavuus- ja käyttöehdot Palvelun saatavuuteen ja käyttöön liittyvät ehdot ja maksut.
Julkisen saatavuuden rajoitukset Rajoitteet palvelun julkisessa saatavuudessa ja turvaluokittelu.
Vastuutaho Palvelusta vastaavan organisaation nimi, sähköpostiosoite ja rooli.
Metatiedosta vastaava taho Palvelun metatiedoista vastaavan organisaation nimi ja sähköpostiosoite.
Metatiedon päiväys Palvelun metatietojen laatimis- tai päivitysajankohta.
Metatiedon kieli Kieli, jolla palvelun metatiedot on kirjoitettu.