Metatietojen ylläpito

Organisaatioilta edellytetään, että se ylläpitää aineistojen ja palvelujen metatietoja kolmella eri tavalla. Tarkoituksenmukaisimman tavan valinta riippuu mm. organisaation resursseista ja toimintatavoista sekä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen määrästä, laajuudesta ja luonteesta.

Seuraavassa on kuvailtu erilaiset tavat, joista organisaatio voi valita parhaiten omalle organisaatiolleen sopivan tavan tai eri tapojen yhdistelmän luoda tai päivittää metatietojaan:

A) Metatietojen lisääminen ja päivittäminen Paikkatietohakemistoon

Yksinkertaisin tapa luoda ja päivittää metatietoja on käyttää Paikkatietohakemistossa olevaan metatietoeditoria. Paikkatietohakemistossa on valmiina mallipohjat Inspiren mukaisten metatietojen luomiseen paikkatietoaineistoille ja -palveluille sekä kuntien aineistoille. Paikkatietohakemistossa julkaistut metatiedot voidaan julkaista oman organisaation sivuilla käyttämällä Paikkatietohakemiston CSW-rajapintaa. Lisätietoja CSW-rajapinnan käyttöönotosta voi kysyä sähköpostitse osoitteesta metatieto(at)maanmittauslaitos.fi. Metatiedon voi myös linkittää omalle verkkosivulle. Linkit Paikkatietohakemiston metatietoleijukkeeseen ovat muotoa http://www.paikkatietohakemisto.fi/catalogue/ui/metadata.html?lang=fi&metadataresourceuuid=TÄHÄN_METATIEDON_UUID_TUNNISTE.

B) Omalla metatietoeditorilla tuotetun XML-tiedoston lataaminen Paikkatietohakemistoon

Organisaatiossa voidaan käyttää myös omaa metatietoeditoria. Tämä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, kun organisaatiossa halutaan käyttää laajempaa metatietoprofiilia kuin Inspire vaatii, ja kaikki ylläpidettävät metatiedot eivät ole julkisia, tai jos organisaatiossa käytettävä paikkatietojärjestelmä luo metatiedot automaattisesti.

Editorin tuottama XML-tiedosto voidaan ladata Paikkatietohakemistoon, mikäli se on metatietostandardien ISO 19115 ja ISO 19139 mukainen. Standardien oleellinen sisältö on kuvattu JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -suosituksessa.

Jos halutaan ylläpitää kahta eri profillia (esimerkiksi organisaation sisäistä ja valtakunnallista), organisaation oman editorin on pystyttävä tuottamaan valtakunnallinen standardien mukainen XML-metatietoprofiili.

C) Omalla metatietoeditorilla tuotetun metatiedon automaattinen hakeminen Paikkatietohakemistoon

Kuten tapaa B käytettäessä organisaatiolla tulee olla käytössään oma metatietoeditori. Organisaation omat metatiedot haetaan automaattisesti CSW-rajapinnan kautta Paikkatietohakemistoon (harvesting) Paikkatietohakemistoon määriteltyjen asetusten perusteella. Metatiedot ovat näin samassa tilassa koko ajan Paikkatietohakemistossa ja organisaation omassa järjestelmässä.

Tätä tapaa ollaan testaamassa ja halukkaita testaajia pyydetään ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen metatieto(at)maanmittauslaitos.fi.