Metla avasi metsävaratiedot

Metsäntutkimuslaitos on avannut monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin tuottamat metsävara-arviot.

Metla tarjoaa metsävaratiedot avoimena datana ladattavaksi. Monilähdeinventointitietoa on tuotettu vuodesta 1990 lähtien. Uusimmassa inventoinnissa on 43 karttatasoa kuten puutavaralajien tilavuudet, kasvupaikkatiedot, puuston ikä ja latvuspeitto sekä biomassat. Metsävara-arviot päivitetään 1-2 vuoden välein.

Metlan valtakunnan metsien inventointitietoja on käytetty erilaisiin tutkimuksiin kuten metsien suojelun suunnitteluun ja tiedot soveltuvat mm. metsä- ja puunhankinnan suunnitteluun.

Metlan yli 40 karttatasoon voi tutustua Paikkatietoikkunan karttaikkunassa.