Oskari-verkosto

Oskari-verkosto on avoimen lähdekoodin kehittämisverkosto, joka kehittää yhteistyössä Oskari-ohjelmistoa ja uusia tapoja hyödyntää sitä.

Tavoitteet 

 • Kehittää Oskari-ohjelmistosta yleiskäyttöinen, käyttäjäystävällinen ja monipuolinen paikkatiedon hyödyntämisen väline
 • Sopia eri osapuolten kehityshankkeiden tehtävistä ja työnjaosta
 • Varmistaa uusien komponenttien integraatio, yhtenäisyys, modulaarisuus ja riittävä dokumentointi
 • Julkaista kehittämistyön tulokset julkaiseminen vapaasti hyödynnettäväksi avoimena lähdekoodina
 • Huolehtia eri palvelujen yhteentoimivuudesta ja edistää paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntämistä
 • Kehittää verkoston yhteistyön toimintamallia ja käytäntöjä
 

Tehtävät

 • Kehittämisen tavoitteista ja välitavoitteista sekä ohjelmiston tulevista versioista neuvotteleminen
 • Tiedon ja kokemusten jakaminen käynnissä ja suunnitteilla olevista kehittämishankkeista
 • Eri hankkeiden vaatimusten yhteensovittaminen
 • Ohjelmiston arkkitehtuurista keskusteleminen ja sen kehittäminen
 • Ohjelmiston osana potentiaalisesti käytettävien ohjelmistojen ja tekniikan soveltuvuuden arviointi
 • Ohjelmiston testausympäristön tarjoaminen, osallistuminen testaukseen ja testaustulosten jakaminen kehittämishankkeille
 • Ohjelmistokirjastojen hallinnointi ja ohjelmiston ominaisuuksia koskevan tiedon jakaminen
 • Ohjelmiston versioinnista vastaaminen ja uusien versioiden julkaiseminen avoimena lähdekoodina
 • Ohjelmiston julkaisemisessa käytettävien lisenssien valitseminen 
 • Ohjelmistoa koskevan dokumentaation ylläpitäminen
 • Saatavilla olevasta avoimesta lähdekoodista, ohjelmiston kehittämisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedottaminen

Tutustu Oskari-verkostoon tarkemmin! (pdf)

Oskari.org

Oskarin tekninen toteutus löytyy Oskari.org -sivuilta.

Käy tutustumassa!