Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan uusi kolmivuotinen toimikausi (10.10.2016-9.10.2019) on käynnistynyt valtioneuvoston asettamispäätöksellä 6.10.2016. Alla on kuvattu neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano. Kokousmateriaalit on koottu omalle sivulleen.

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta
 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella
 • Komission (EY) valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely
 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely
 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely
 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

Neuvottelukunnan kokoonpano päivitetty 1.2.2017

Puheenjohtaja

 • tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet

 • johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Aulikki Pakanen, puolustusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö
 • liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, liikenne- ja viestintäministeriö
 • erityisasiantuntija Riitta Autere, ympäristöministeriö
 • erityisasiantuntija Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö
 • kehittämispäällikkö Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • professori Alfred Colpaert, Itä-Suomen yliopisto
 • kehittämispäällikkö Marja Tammilehto-Luode, Tilastokeskus
 • yksikön päällikkö Niina Ahtonen, Geologian tutkimuskeskus
 • kehittämispäällikkö Yrjö Sucksdorff, Suomen ympäristökeskus
 • yksikön päällikkö Tarja Riihisaari, Ilmatieteen laitos
 • yksikön päällikkö Reijo Prokkola*, Liikennevirasto
 • kartastopäällikkö Mirja Metsälä, Espoon kaupunki
 • ratkaisuarkkitehti Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

* Sijaisena kevätkaudella 2017 toimii Kimmo Heiskari Liikennevirastosta

Pysyvä asiantuntija:

 • johtaja Juha Vilhomaa, Maanmittauslaitos

Sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos.