Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Valtioneuvosto asetti 25.4.2013 uuden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2013-30.4.2016. Alla on kuvattu neuvottelukunnan tehtävät ja jäsenet. Kokousmateriaalit on koottu omalle sivulleen.

Tehtävät

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009):

 • Kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleisen kehittymisen seuranta
 • Laissa paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) määriteltyjen toimenpiteiden toteutumisen seuranta Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien perusteella
 • Komission (EY) valmistelemien paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kannanottojen ja esitysten käsittely
 • Paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvien kansallisten soveltamisohjeiden käsittely
 • Yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvien ehtojen ja rajoitusten käsittely
 • Aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista

Jäsenet

Puheenjohtaja

 • tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet

 • erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö
 • suunnittelija Sami Heikkilä, puolustusministeriö
 • neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö
 • opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • liikenneneuvos Seppo Öörni, liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Riitta Autere, ympäristöministeriö
 • kehittämispäällikkö Marja Tammilehto-Luode, Tilastokeskus
 • kehitysjohtaja Jarmo Kohonen, Geologian tutkimuskeskus
 • tietohallintojohtaja Kristiina Soini, Suomen ympäristökeskus
 • yksikön päällikkö Tarja Riihisaari, Ilmatieteen laitos
 • johtaja Jan Juslen, Liikennevirasto
 • kiinteistöinsinööri Mirja Metsälä, Espoon kaupunki
 • toiminnanjohtaja Juha Saarentaus, FLIC

Pysyvät asiantuntijat

 • kehitysjohtaja Pekka Halme, Maanmittauslaitos
 • osastonjohtaja Tapani Sarjakoski, Maanmittauslaitos

Sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos.