Paikkatietoselvitys

Selvitys paikkatietojen hyödyntämisestä ja paikkatietoviestinnästä Kansallisen paikkatietostrategian tukemiseksi.

Kysely tehtiin verkkokyselynä marraskuussa 2014. Se lähetettiin 720 paikkatietoalalla toimivalle henkilölle, minkä lisäksi se julkaistiin Facebookissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 158 henkilöä eli 22 prosenttia kyselyn saaneista. Vastaajat jakaantuivat varsin tasaisesti valtionhallinnon, kuntien ja yritysten kesken. Opetus- ja tutkimusalaa edusti noin 10 vastaajaa eli noin seitsemän prosenttia vastaajista.

Selvityksen ja ehdotuksen alan viestinnän parantamiseksi laativat paikkatietoalaan erikoistuneet viestintäkonsultit Katri Isotalo ja Sari Putkonen.

Paikkatietoselvitys (pdf)