Paikkatietoverkosto

Paikkatietoverkosto on kaikille avoin yhteistyöfoorumi. Tule vaihtamaan tietoa ja kokemuksia. Hyödynnä paikkatiedon monet mahdollisuudet ja löydä paikkatietosi!

Paikkatietoverkostossa on yli 300 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta. He ovat muun muassa paikkatiedon käyttäjiä, hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia, tutkijoita ja opettajia. Yhteistä heillä on kiinnostus paikkatietoon.

Täytä lomake ja liity sähköpostilistallemme! Pääset vaikuttamaan siihen, miltä paikkatietoala näyttää tulevaisuudessa, ja kuulet ensimmäisenä paikkatietoalan ajankohtaiset asiat.

Verkoston toimintaa tukee ja avustaa Maanmittauslaitoksella toimiva Inspire-sihteeristö.

Verkoston toiminta vuonna 2017

Kärkiteemat (Koulutus, Tietotuotteet, Rakennettu ympäristö, Strategia)
Tehtävät

Ohjausryhmä

Vuosikokous 15.12.2016

Kärkiteemat 2017

Vuonna 2017 Paikkatietoverkostolla on neljä kärkiteemaa. Jokaisella kärkiteemalla on puheenjohtajisto, johon kuuluu kärkiteeman vetäjä(t) ja sihteerit. 

Kuva: Paikkatietoverkoston kärkiteemat vuonna 2017

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen (Koulutus)

Kärkiteeman tavoitteena on varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyritää muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. 

Puheenjohtajisto:
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Claudia Bergroth, Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
Jari Reini, Maanmittauslaitos

Kansalliset paikkatietotuotteet Inspire-yhteensopivasti (Tietotuotteet)

Kärkiteema antaa eväitä, kuinka kansallisista paikkatietotuotteista ja verkkopalveluista saadaan yhteensopivia Inspire-direktiivin tietotuotemäärittelyiden ja teknisten vaatimusten kanssa. Vuonna 2017 painopistealueita ovat INSPIRE-tietotuotteiden ja -palvelujen toteutusten esittely, tietomallinnus sekä tietotuotemäärittelyiden menetelmät ja käytännöt.

Kärkiteema on käynnistynyt vuoden 2016 alussa.

Puheenjohtajisto:
Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus
Panu Muhli, Maanmittauslaitos

Rakennetun ympäristön tietovarantojen yhteentoimivuus ja käsitteistö (Rakennettu ympäristö)

Kärkiteeman tavoitteena on edistää yhtenäisen käsitepohjan luomista rakennetun ympäristön käsitteistölle. Käsitteistöä voidaan hyödyntää muun muassa KiraDigi, Building Smart Finland ja Kansallinen maastotietokanta -hankkeissa.

Puheenjohtajisto:
Outi Hermans, Helsingin kaupunki
Kai Koistinen, Maanmittauslaitos

Paikkatietostrategian toimeenpanon tukeminen (Strategia)

Kärkiteeman tavoitteena on tukea vuodenvaihteessa 2016-2017 päivitetyn kansallisen paikkatietostrategian "Päätöksen paikka" vuosille 2017-2018 toimeenpanoa.

Kärkiteema jatkaa vuonna 2016 toimineen Strategia ja viestintä -kärkiteeman työtä.

Puheenjohtajisto:
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki
Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus
Claudia Bergroth, Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos

Tehtävät 2017

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelmasssa on määritelty verkoston tehtävät vuodelle 2017:

  1. Verkosto kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön.
  2. Verkosto tukee uuden toimintamallin selvittämistä paikkatietoalan verkostojen yhteistyön tehostamiseksi.
  3. Verkosto pyrkii lisäämään vaikuttavuuttaan kasvattamalla näkyvyyttään ja jäsenmääräänsä.
  4. Verkosto edistää kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa. 
  5. Verkosto seuraa kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittymistä ja edistää sitä paikkatiedon näkökulmasta.
  6. Verkosto seuraa paikkatiedon näkökulmasta julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityötä ja osallistuu paikkatiedon viitearkkitehtuurin kehittämiseen.
  7. Verkosto osallistuu paikkatietopoliittisen selonteon laatimiseen ja jakaa tietoa sen etenemisestä.
  8. Verkosto seuraa ja jakaa tietoa digitalisaation edistämiseen tähtäävistä hallituksen kärkihankkeista, jotka liittyvät paikkatiedon tuottamiseen, jalostamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen.
  9. Verkosto etsii ratkaisuja kansallisten paikkatietotuotteiden yhteensovittamiseksi INSPIRE-direktiivin tietotuotemäärittelyjen kanssa.
  10. Verkosto jakaa tietoa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yleisesti paikkatietoalaan liittyvistä kysymyksistä. 

Ohjausryhmä 2017

Paikkatietoverkoston ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat eli kärkiteemojen puheenjohtajat ja paikkatietoalan yhdisys ProGIS ry:n puheenjohtaja.

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Varapuheenjohtajat (kärkiteemojen puheenjohtajat):
Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus (Tietotuotteet)
Outi Hermans, Helsingin kaupunki (Rakennettu ympäristö)
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki (Strategia)
Tuuli Toivonen, Helsingin ympäristö (Koulutus)

ProGIS ry:n puheenjohtaja:
Miika Mäkelä, TomTom Oy

Vuosikokous 15.12.2016

Vuosikokouksessa vahvistettiin verkoston kärkiteemat, tehtävät ja ohjausryhmä vuodelle 2017.

Kokousmuistio (pdf)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (pdf)

Aika: Torstai 15.12. kello 9-12
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki

Ohjelma

Seminaari:  Paikkatiedot ja 3D

9.00 - 9.30 Helsingin uudet kaupunkimallit 
Jarmo Suomisto, Helsingin kaupunki

Ajantaisaista tietoa Helsingin 3D-projekteista: www.hel.fi/3D

9:30 - 10:00 Kansallinen maastotietokanta KMTK 3D 
Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos

Demo löytyy KMTK-hankkeen Youtube-kanavalta

10:00 - 10:30 Väylät, metsät ja kaupungit (piste)pilveen​ - Pointcloud-hanke
Harri Kaartinen, Paikkatietokeskus, Maanmittauslaitos

10:30 - 11:00 3D-analytiikka, demoja
Aki Kaapro, Esri Finland

Paikkatietoverkoston kärkiteemojen toiminta vuonna 2016

11:10 - 11:30
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy / Paikkatietoverkoston pj
Kärkiteemojen vetäjät

Strategia ja viestintä
Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIRE-yhteensopivasti

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoverkoston sääntömääräinen vuosikokous

11:30 - 12:00