Paikkatieto Suomen kilpailukyvyn edistäjänä

Kärkiteema tunnistaa ja priorisoi toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää Suomessa olevien yritysten kansainvälistymistä.

Puheenjohtaja:
Juha Saarentaus, FLIC / Geowise Oy

Menneet tapahtumat

27.8.2015 Paikkatiedon paikka hallitusohjelmassa

28.01.2015 Aloitustilaisuus

Kuvaus

  • Paikkatiedon globaalien markkinoiden arvioidaan kasvavan lähes 10 % vuosivauhtia. Kansainväliset markkinat tarjoavat mahdollisuuden luoda Suomessa toimiviin alan yrityksiin uusia työpaikkoja ja parantaa Suomen taloustilannetta.
  • Paikkatiedon hyödyntäminen horisontaalisesti eri toimialojen ratkaisuissa, tuotekehityksessä ja viennissä muodostaa kilpailuedun ja edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä.
  • Tavoitetilassa Suomessa on pystytty tehostamaan merkittävästi niin julkisen kuin yrityssektorin toimintaa paikkatiedon tarjoamilla menetelmillä.

Toimintasuunnitelma

  • Kärkiteema pyrkii laajentamaan paikkatiedon käyttöä uusille toimialoille tekemällä paikkatiedon mahdollisuuksia tunnetuksi.
  • Markkinoinnin tueksi Paikkatietoikkunaan kootaan case-esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä eri toimialoilla.
  • Alan yritykset tekevät paikkatietoalaa tunnetuksi erilaisissa tapahtumissa ja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös muihin kuin perinteisten hyödyntäjätahojen järjestämiin tilaisuuksiin.
  • Alan yritykset osallistuvat yhdessä muiden yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa kansainvälisiin tapahtumiin, jotka edistävät suomalaisen paikkatietoalan vientiä ja tunnettuutta.