Paikkatiedon laadunhallinta

Tavoite: paikkatiedon laatuun liittyvien parhaiden käytäntöjen ja laadunhallinnan parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja niistä viestiminen.

Puheenjohtaja:
Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos

Visio

 • Peruspaikkatietojen (rekisterien) laadun selvittäminen ja laadun varmistaminen eri organisaatioissa vähintään minimilaatutasolla
 • Laatutiedot kaikkien saataville ja hyödynnettäviksi
 • Edellä mainittujen tavoitteiden kautta helpottaa paikkatietojen integrointia osaksi kansallisia ja eurooppalaisia aineistojan

Toimintasuunnitelma

Kootaan ydinryhmä suunnittelemaan tarkemmin konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi. Ehdotettuja toimenpiteitä:

 • Paikkatiedon laatuun liittyvien parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja niistä viestiminen
  • Tietoisuuden herättäminen ja verkostoituminen yleisesti
  • "Paikkatiedon laadunhallinta for dummies" -tyyppinen julkaisu
 • Erilaisten kansallisten hankkeiden seuraaminen ja niihin vaikuttaminen
  • esim. ELF (European Location Framework) ja KMTK (Kansallinen maastotietokanta)
 • Laadunhallinnan parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden ehdottaminen
  • esim. Open Source laaduntestaustyökalun kehittäminen 2016
 • Työkaluja, parhaita käytäntöjä, standardeja jne. esittelevän workshopin järjestäminen


Paikkatiedon laatuun liittyviä hankkeita, suosituksia, standardeja, tapahtumia ja sovelluksia on koottu Paikkatiedon laatu -sivulle

Tapahtumat

12.11.2015 Kärkiteeman ydinryhmän kokous
22.10.2015

"Ota laatu haltuun - paikkatiedot paremmaksi" -työpaja

Ilmoittautuminen: Työpajaan ilmoittautuminen on päättynyt. Jos et ole ilmoittautunut, mutta haluaisit osallistua, ota yhteyttä sähköpostitse inspire(at)maanmittauslaitos.fi

Paikka: Hotelli Arthur, Virtasen sali (Vuorikatu 19, Helsinki)

Ohjelma:

9:00-9:30 Aamukahvi tarjolla

9:30-10:00 Johdanto - Mitä paikkatiedon laatu on? (Antti Jakobsson, MML)

10:00-10:30 Miten testaan laatua? (Ulla Pyysalo, MML)

10:30-11:00 Keskustelua

11:00-11:30 Miten raportoin laadun? (Kai Koistinen, MML)

11:30-12:00 Jatkotoimenpiteet ja yhteenveto

2.6.2015

Kärkiteeman ydinryhmän kokous

24.2.2015

Kärkiteeman kickoff

Paikkatietojen laadunhallinta tänään (Antti Jakobsson, MML)

Laadunhallinta ELF-projektissa (Antti Jakobsson, MML)

Kansallisen maastotietokannan laadunhallinta (Ulla Pyysalo, MML)

Karttakeskuksen kokemuksia laadunhallinnasta (Riitta Vaniala, Karttakeskus)