Strategia ja viestintä

Kärkiteema edistää paikkatietostrategian toimeenpanoa. Painopistealueena vuonna 2016 on paikkatietojen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla.

Puheenjohtajat:
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki
Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus

Tehtävät 2016

  • Kärkiteema osallistuu kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa koskevaan keskusteluun.
  • Kärkiteema edistää paikkatietojen hyödyntämistä erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.
  • Kärkiteema hyödyntää strategian toimeenpanossa vuonna 2014 tehdyn viestintäselvityksen tuloksia.
  • Kärkiteema valmistelee strategian uudistamista.
  • Tehtävät kuvataan tarkemmin toimintasuunnitelmassa, joka julkaistaan myöhemmin.

Ajankohtaiset tapahtumat

Paikkatietojen hyödyntäminen sote-alalla 8.4.2016

Paikkatietojen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla on yksi Paikkatietoverkoston painopistealueista vuonna 2016.

Paikkatietoverkoston Strategia ja viestintä -kärkiteema järjesti perjantaina 8.4.2016 kello 9-11 tapaamisen, jossa etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Miten paikkatietoja voisi hyödyntää sote-alalla?
• Miten paikkatiedoista voisi kertoa sote-alan ihmisille?
• Miten sote-alasta voisi kertoa paikkatietoalan ihmisille?

Lue tapaamisen kuulumiset muistiosta (pdf).

Pohjana työlle toimii marraskuussa järjestetty keskustelutilaisuus paikkatietojen hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Tilaisuuden materiaalit löytyvät täältä.

Tiedot menneistä tapahtumista ja niiden materiaalit on koottu omalle sivulleen.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma 2016 laaditaan tammi-helmikuun aikana.