Strategia ja viestintä: Menneet tapahtumat

Tälle sivulle kootaan Strategia ja viestintä -kärkiteeman menneet tapahtumat.

Keskustelutilaisuudet ja seminaarit

27.11.2015

Paikkatietojen hyödyntäminen terveydenhuollossa

Keskustelussa esiin tulleita näkökulmia:

Paikkatietojen hyödyntämistä tulisi esitellä sosiaali- ja terveysalan tapahtumissa. Tällaisia tapahtu-mia voisivat olla esimerkiksi Lääkäripäivät (vuoden 2016 osalta ohjelma lukkoon lyöty), Terveyden-huollon atk-päivät, Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät ja TerveSOS-seminaani. Lähtökohtana esittelyissä tulisi olla, että puhutaan asiakkaan kieltä ja pelkän kartalla näyttämisen sijaan esitetään, miten paikkatietoja voidaan yhdistää ja siten hyödyntää tuloksia. Yksi mahdollinen seminaari on HSY:n järjestämä seminaari, jossa aiheena tänä vuonna on paikkatiedot ja terveydenhuolto.

Toisaalta sosiaali- ja terveysalan substanssiosaamista tulisi lisätä paikkatietoalalla. Nyt perustiedot-kin yleensä puuttuvat. Tässä voisi hyödyntää esimerkiksi Paikkatietomarkkinoita, joiden yhteydessä voisi olla isompi seminaari aiheesta. Seminaarin yhteydessä olisi mahdollista järjestää "paikkatieto-klinikka" sosiaali- ja terveysalan väelle ja toisaalta "sote-klinikka" paikkatietoväelle.

Esitykset:

Johdanto (pdf)
Riitta Teiniranta, kärkiteeman puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskus  

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus - paikka- ja aluetietojen käyttö sekä aineiston hyödyntämisen mahdollisuudet (pdf)
Jukka Murto ja Perttu Saarsalmi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Terveydenhoidon tilannekuvaratkaisu eli paikkatiedolla johtamisen case-esimerkki Vantaalta (pdf)
Sami Rapo, Vantaan kaupunki  

Yrittäjyysosaaminen kasvualoille – SOTE-palvelut kartalla (pdf)
Jarkko Yliruka, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

9.10.2015
Paikkatietojen hyödyntäminen koulutuksessa

Yhteenveto keskustelusta (pdf)

Työpajat ja tapaamiset

  • Perjantaina 13.2.2015 kello 9-12 (muistio)
  • Torstaina 26.3.2015 kello 9-12 (muistio)
  • Tiistaina 21.4.2015 kello 13-16 (muistio)
  • Torstaina 4.6.2015 kello 9-12 (muistio)
  • Keskiviikkona 16.9.2015 klo 9-11 (muistio)