Paikkatietoalan yhteistyömallin valmistelu

Kärkiteemassa valmistellaan eri paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation perustamista. Tavoitteena on tehostaa yhdistysten toimintaa ja lisätä niiden vaikuttavuutta paikkatietoalan edistämiseksi. Vuonna 2015 sovitaan mahdollisen uuden yhteistyöelimen tavoitteista ja tehtävistä sekä selvitetään rahoitusmalleja ja verkkosivujen perustamista. Katto-organisaation työnimenä on "Geoforum Finland".

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Kutsutilaisuus paikkatietoalan verkostoille 12.5.2015

Muistio (pdf)