Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokoukset

Tälle sivulle kootaan paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokousmuistiot.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan uusi kolmivuotinen toimikausi (10.10.2016-9.10.2019) on käynnistynyt.

Aiemmat kokoukset

2016  2015   2014    2013    2012    2011    2010

2017

6.6.2017
Kokousmuistio (luonnos)
Liite 1 Asialista
Muistion muut liitteet siirretään teknisistä syistä suoraan 27.6.2017 julkaistaville Paikkatiedon yhteiskäyttö -sivuille. Ole yhteydessä inspire[at]nls.fi, mikäli haluat tututstua liitteisiin aiemmin.
27.4.2017
Liite 1 Asialista
 
 
 
1.2.2017
Liite 1 Asialista

2016

14.11.2016
Liite 1 Asialista
28.4.2016 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Aurora-hankkeen kuvaus (pdf)
Liite 2: Paikkatiedot palveluväylässä -hankkeen tilannekatsaus (pdf)
Liite 3: Paikkatiedon viitearkkitehtuurin valmistelun tilannekatsaus (pdf)
Liite 4: Paikkatiedot käyttöön -hankkeen kuvaus (pdf)
Liite 5: Tiivistelmä vuoden 2015 Inspire-seurantatiedoista (pdf)
Liite 6: Katsaus paikkatietoasiain neuvottelukunnan päättyvään toimikauteen (pdf)
Liite 7: Kooste paikkatietoasiain neuvottelukunnan omaa toimintaansa koskevista palautteista (pdf)

2015

16.12.2015 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: MIG-työn tilannekatsaus ja Inspire-toimeenpano vuonna 2016 (pdf)
Liite 2: Komission perusteet toimeenpanon tehostamiselle (pdf)
Liite 3: Komission kirje kahdenvälisistä keskusteluista (pdf)
Liite 4: Liite komission kirjeeseen kahdenvälisistä keskusteluista (pdf)
Liite 5: Kansallisen aineistoluettelon muutosehdotus (pdf)
Liite 6: FLIC:n tilannekatsaus (pdf)
Liite 7: Paikkatiedot käyttöön! -hanke-ehdotus (pdf)
Liite 8: Paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitystyön tilannekatsaus (pdf)
Liite 9: Paikkatiedot palveluväylässä -hankkeen tilannekatsaus (pdf)
Liite 10: Paikkatietostandardoinnin tilannekatsaus (pdf)
Liite 11: Paikkatietoverkoston tilannekatsaus (pdf) 
28.9.2015 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Paikkatietopalveluita koskevan toimeenpanosäännön (SDS IR) tulkinta (pdf)
Liite 3: Inspire-tietotuotteiden valmistelutyön tilanne (pdf)
Liite 4: MIG-työn tilannekatsaus (pdf)
Liite 5: FLIC:n tilannekatsaus (pdf)
Liite 6: Paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitystyön tilannekatsaus (pdf)
Liite 7: Paikkatiedot palveluväylässä -hankkeen tilannekatsaus (pdf)
Liite 8: JHS-työ ja paikkatiedon standardointi (pdf)
Liite 9: Paikkatietoverkoston toiminnan tilannekatsaus (pdf)
Liite 10: ISA WG SIS -paikkatietotyöryhmän kuulumiset(pdf) 
5.6.2015 Kokousmuistio (pdf)
17.3.2015 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Inspiren 7v väliraportin tiedoteluonnos (pdf).
Liite 3: Seurantatietojen 2014 esittelykalvot (pdf)
Liite 4: Kansallisen aineistoluettelon päivitysehdotus (pdf
Liite 5: FLIC:n muistio "Onko Suomessa tilaa paikkatietoalan yritysten palveluille?" (pdf)
Liite 6: Paikkatiedot palveluväylässä -hankkeen esittelykalvot (pdf)
Liite 7: Viestintäselvityksen esittelykalvot (pdf)
Liite 8: Copernicus- ja Envibase-hankkeiden esittelykalvot (pdf)

2014

12.12.2014 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1:Asialista pdf)
1.10.2014 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Hankesuunnitelma strategian viestintätarpeiden ja -menetelmien selvityksestä (pdf)
Liite 3: Kansallinen aineistoluettelo 1.10.2014 (pdf)
Liite 4: Paikkatiedot palveluväylässä -hankkeen esittely (pdf)
13.5.2014 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Strategia-hankkeen toimintasuunnitelman luonnos (pdf)
Liite 3: Viestintäsuunnitelman luonnos (pdf)
Liite 4: Viestintä-hankkeen toimenpideluettelon luonnos (xls)
Liite 5: Avoin paikkatieto -hankkeen toimintasuunnitelman luonnos (pdf)
Liite 6: Inspire-seurantatiedot 2013 (pdf)
Liite 7: Muutokset kansalliseen aineistoluetteloon 2014 (pdf)
Liite 8: Oskari-kehittämisverkoston esittely (pdf)
6.2.2014 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Kysely kärkihankkeista Paikkatietoverkostolle - tulokset (pdf)
Liite 3: Strategia-hankkeen toimintasuunnitelman luonnos (pdf)
Liite 4: Esitys Viestintä-hankkeen viestintäsuunnitelman luonnoksesta (pdf)
Liite 5: Avoin paikkatieto -toimintasuunnitelman luonnos (pdf)

2013

4.12.2013 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Strategia-hankkeen toimintasuunnitelman luonnoksen esittely (pdf)
Liite 3: Avoin paikkatieto -hankkeen toimintasuunnitelman luonnoksen esittely (pdf)
Liite 4: Viestintä-hankkeen toimintasuunnitelman luonnoksen esittely (pdf)
Liite 5: Viestintä-hankkeen toimintasuunnitelman luonnos 26.11.2013 (pdf)
Liite 6: Komission metatieto-ohjeistuksen päivitys 2013 (pdf)
Liite 7: MIG-ryhmän työaiheet ja kickoff-kokouksen tuloksia 14.10.2013 (pdf)
Liite 8: Inspire-seurannan ja -raportoinnin tulevaisuudennäkymiä 15.10.2013 (pdf)
Liite 9: SmeSpire-hankkeen esittely (pdf)
Liite 10: Inspire-seurantatietojen keruu vuodelta 2013 (pdf)
Liite 11: FLIC-kannanotto 11/2013 (pdf)
27.9.2013 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Laajennetun sihteeristön järjestäytymiskokous, 16.9.2013 (pdf)
Liite 3: Paikkatietostrategian päivitys, tilannekatsaus 27.9.2013, Olavi Köngäs (pdf)
Liite 4: Ajankohtaista Inspire-toimeenpanosta (pdf)
Liite 5: Inspire-tietotuoteryhmien työn tilannekatsaus, 26.9.2013 (pdf)
Liite 6: Ruotsin kommentit SDS and Invoke Services -toimeenpanosäännöksen luonnoksesta, 16.9.2013 (pdf)
Liite 7: Pohja Inspire MIG-ryhmän työaiheiden ehdottamiselle (xlsx)
Liite 8: EULF-hankkeen kysely paikkatiedon hyödyntämisestä julkishallinnossa (docx)
Liite 9: Forge ja JulkICT Lab -esittely (pdf)
13.6.2013 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Paikkatietostrategian päivityksen tilannekatsaus 13.6.2013 (pdf), Olavi Köngäs
Liite 3: Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 12.6.2013 (pdf)
Liite 4: Inspire-toimeenpanon tilanne, 30.5.2013 (xls)
Liite 5: Luonnos vastaukseksi EU:n selvityspyyntöön Inspire-direktiivin voimaansaattamisesta, 10.6.2013 (pdf)
14.5.2013 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Asettamispäätös, 25.4.2013 (pdf)
Liite 3: Toimintaperiaatteet, luonnos (pdf)
Liite 4: MML:n ehdotus laajennetusta sihteeristöstä (pdf)
Liite 5: Inspire-verkoston kannanoottopyyntö avoimista jaoksista (pdf)
Liite 6: Inspire-seurantataulukko 2012 (xls)
Liite 7: INSPIRE - Jäsenvaltion raportti: Suomi 2010-2012 (pdf)
Liite 8: Euroopan Unionin komission esipyyntö INSPIRE-direktiivin voimaansaattamisesta (pdf)
25.4.2013 Valtioneuvosto asetti uuden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.5.2013-30.4.2016 (tiedote). 
25.2.2013 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Ajankohtaisia asioita (pdf)
Liite 3: Komission raporttirunko (pdf)
Liite 4: Inspire-aineistoluettelon muutokset (pdf)
Liite 4a: Inspire-aineistoluettelo 6.3.2013 (pdf)
Liite 5: Katsaus neuvottelukunnan toimintaan (pdf)
Liite 6: Neuvottelukunnan palautekyselyn vastaukset (pdf)

2012

17.12.2012 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Sopimusmallin luonnos (pdf)
Liite 2a: Sopimusmalliluonnoksen esittelykalvot (pdf)
Liite 3: Inspire-verkoston Hyödyntäminen-ryhmän esittely (pdf)
Liite 4: Inspire-verkoston Yhteistyö-ryhmän esittely (pdf)
Liite 5: Strategian toimeenpanon seurantataulukko (pdf)
Liite 5a: Puolustusministeriön muistio strategian toimeenpanosta (pdf)
12.11.2012 Neuvottelukunnan lausunto tutkimuslaitosuudistuksesta (pdf) annettiin valtiovarainministeriölle.
31.10.2012 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Infrastruktuuri-ryhmän esittely (pdf)
Liite 3: Paikkatiedon viitearkkitehtuuri, versio 0.6 (luonnos) (pdf)
Liite 4: Inspiren toimeenpanon asioita (pdf)
Liite 5: Ehdotus paikkatietostrategian päivittämisestä (pdf)
Liite 6: Lausuntopyyntö tutkimuslaitosuudistuksesta (pdf)
Liite 6a: Selvitysraportti tutkimuslaitosuudistuksesta (pdf)
Liite 7: Valtiovarainministeriön kehyskirjeen liite: Julkisten tietovarantojen selvittäminen (pdf)
9.5.2012 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Tietotuoteryhmien valmistelu -kalvosarja (pdf)
Liite 2a: Tietotuoteryhmien työsuunnitelman luonnos (pdf)
Liite 3: Seurantataulukko 2011 (xls)
Liite 4: Seurantaraportti 2011 (pdf)
Liite 5: Kirjeluonnos kunnille (pdf)
Liite 5a: Kunnat ja Inspire -kalvosarja (pdf)
Liite 6: Viitearkkitehtuuriartikkeli Positio-lehteen (pdf)
Liite 7: Paikkatiedon pitkäaikaissäilytys (pdf), Marja Rantala
2.3.2012 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Inspire-prosessi ja seuranta -kalvosarja (pdf)
Liite 3: Raportti kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanosta (pdf)
Liite 3a: Strategian toimeenpano -kalvosarja (pdf)
Liite 3b: Toimeenpanon seurantataulukko (pdf)
Liite 4: Aineistoluettelo (pdf)
Liite 4a: Aineistoluettelon muutokset (pdf)
Liite 5: Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot -kalvosarja (pdf)
Liite 5a: Karttapalvelun käyttöehdot (pdf)
Liite 5b: Latauspalvelun käyttöehdot (pdf)
Liite 5c: Karttajulkaisun käyttöehdot viranomaisille (pdf)
Liite 6: Paikkatiedon palvelualustan konsepti -kalvosarja (pdf)

2011

21.11.2011 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Inspire prosessi ja soveltamisala (pdf)
Liite 3: Inspire-tietotuotekommentit (pdf)
Liite 4: Ehdotus kuntien Inspire-aineistoiksi (pdf)
Liite 4a: Ehdotusluettelo kuntien Inspire-aineistoiksi (pdf)
Liite 5: Kansallisen paikkatietostrategian toimeenpano (pdf), Pekka Sarkola
Liite 6: Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -hanke (pdf), Antti Rainio
Liite 7: Paikkatiedon saatavuus ja palvelujen viitearkkitehtuuri (pdf), Antti Rainio
Liite 8: Lausuntopyyntö Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Maanmittauslaitoksen maksuista (pdf)
25.8.2011 Neuvottelukunnan lausunto kokonaisarkkitehtuurista (pdf) annettiin valtiovarainministeriölle.
18.8.2011 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Poimintoja Inspire-konferenssista (pdf), Antti Vertanen
Liite 3a: YK:n paikkatiedon asiantuntijaryhmän perustaminen (pdf)
Liite 3b: UN-GGIM (pdf)
Liite 4: Kokonaisarkkitehtuuri (pdf), Jukka Uusitalo
Liite 5: Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -ehdotus (pdf)
Liite 6: Paikkatietostrategian toimeenpano (pdf), Pekka Sarkola
Liite 7: Paikkatietoliitteen sisältösuunnitelmaluonnos (pdf)
10.5.2011 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Inspire-verkosto (pdf), puheenjohtaja Veli-Matti Kiviranta, Logica
Liite 3: Paikkatiedon hyödyntäminen (pdf), työryhmän vetäjä Jaana Mäkelä, Aalto-yliopisto
Liite 4: Inspire-toimeenpanon seurantatiedot 2010 (xls)
Liite 5: Aineistoluettelo (pdf)
Liite 6: Inspire-toimeenpanon seuranta (pdf)
Liite 7: Paikkatiedon käyttöehdoista (pdf)
Liite 8: Karttajulkaisun käyttöehdot, Verkkopalvelusopimuksen liite 6 (pdf)
Liite 9: Karttajulkaisu (pdf)
Liite 10: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kokonaisarkkitehtuurista (pdf)
29.3.2011 Kokousmuistio (pdf)
Johdanto (pdf), Antti Vertanen, Maa- ja metsätalousministeriö
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Julkisen tiedon saatavuus (pdf), Taru Rastas, Liikenne- ja viestintäministeriö
Liite 3: Strategian toimeenpanon suunnittelu (pdf)
Liite 4: Tilannekatsaus (pdf)
Liite 5: Suomen seurannan ja raportoinnin indikaattorit 2010 (xls), alustava
Liite 6: Muutosehdotuksia aineistoluetteloon (pdf)
Liite 7: Inspire-toimeenpanon tilanne (pdf)
Liite 8: Metatietojen laatu (pdf)
Liite 9a: Karttajulkaisun käyttöehdot (pdf), luonnos, liite 6 verkkopalvelusopimukseen
Liite 9b: Karttajulkaisun käyttöehdot (pdf)

2010

3.12.2010 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Tilannekatsaus (pdf)
Liite 3: Inspire-paikkatietotuotteiden tuottaminen (pdf)
Liite 3a: Päivityksiä paikkatietoaineistojen luetteloon (pdf)
Liite 4: Muutokset aineistoluetteloon (pdf)
Liite 4a: Aineistoluettelo (pdf)
20.9.2010 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Tilannekatsaus (pdf)
Liite 3: Aineistoluettelo (pdf)
Liite 4: Paikkatietoportaali (pdf)
Liite 5: Verkkopalvelusopimus liitteineen (pdf)
Liite 6: Kalvot verkkopalvelusopimuksesta (pdf)
3.5.2010 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Inspire-raportointi (pdf), lopullinen versio 15.5.2010
Liite 3: Aineisto- ja palveluluettelo (xls), lopullinen versio 15.5.2010
Liite 4: Paikkatietostrategia (pdf), lopullinen versio 24.5.2010
Liite 5: Luonnos verkkosopimukseksi liitteineen (pdf), versio 31.3.2010
Liite 6: Inspire-direktiivin liite I: Tietotuotteiden tuottaminen (pdf), muistio kokouksesta 19.3.2010
Liite 7: Inspire-verkoston katsaus 2/2010 (pdf)
Liite 8: Komission ehdotus Inspiren koodilistoiksi
15.3.2010 Kokousmuistio (pdf)
Liite 1: Asialista (pdf)
Liite 2: Toimintaperiaatteet (pdf)
Liite 3: Puheenjohtajan kokouskalvot (pdf)
Liite 4: Inspire-katsauskalvot (pdf)
Liite 5: Raportointikatsauskalvot (pdf)
Liite 6: Inspire-verkostokalvot (pdf)