Raportteja

Paikkatietoalalla on julkaistu useita raportteja. Jos haluat lisätä oman raporttisi sivulle, ota yhteyttä inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010. Osa 1 julkishallinnon organisaatiot

Raportti esittää julkishallinnolle suunnatun paikkatietojen hyödyntämistä koskevan kyselyn tulokset. Se sisältää tietoa paikkatietojen käytön nykytilanteesta sekä tekijöistä, jotka myötävaikuttavat tai estävät paikkatietojen hyödyntämistä orgasiaatiossa. Kyselyn toteutti Inspire-verkoston Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen -työryhmä.

Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010. Osa 1 julkishallinnon organisaatiot (pdf)

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä

Tutkimuksessa kerättiin tietoa julkisen tiedon käytön esteistä ja tiedon avaamisen tarjoamista mahdollisuuksista. Tutkimus on tehty Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen, Aaltoyliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksen sekä Diges ry:n yhteistyönä.

Avoimen_julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä (pdf)

Toiminnan tehostaminen paikkatiedoilla (MMM 12/2006)

Julkaisu laadittiin ohjeeksi kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa varten. Se on käytännön ohje keskeisten paikkatietojen harmonisointiin. Esitetyt vaatimukset koskevat mallinnusmenetelmiä, tiedonsiirtoa, tietosisältöä, prosessien hallintaa ja laatua. Yhteensopivuutta tarkastellaan globaalista, eurooppalaisesta, kansallisesta, seudullisesta ja paikallisesta näkökulmasta.

Toiminnan tehostaminen paikkatiedoilla (pdf)

Inspire-työryhmän loppuraportti

Loppuraportti kokoaa yhteen työn tulokset direktiivin saattamiseksi voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Työryhmän tehtävänä oli arvioida direktiivin lainsäädännöllisiä, toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, tehdä ehdotukset kansallisista toimenpiteistä ml. paikkatietoportaalin toteuttaminen sekä tehdä ehdotukset kansallisista yhteistyö- ja koordinaatiorakenteista.

Inspire-työryhmän loppuraportti (pdf)

Yleisten kartastotöiden strategia (MMM 4/2010)

Strategiaan on koottu maastotietohuollon keskeiset tavoitteet. Siinä määritellään linjauksia ja rajauksia, joiden mukaisesti valtakunnallisia maastotietoja ja -karttoja sekä niihin liittyviä palveluita katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tuottaa vuosina 2011–2020.

Yleisten kartastotöiden strategia (pdf)