Sanastot

Paikkatietoalalla on tehty eri hankkeissa sanastotyötä. Keskeisin alan sanastoista on Geoinformatiikan sanasto, jonka uusin laitos julkaistiin keväällä 2014. Lisäksi on olemassa useita muita alan sanastoja, joista merkittävimmät on listattu Sanastot-sivulle.

Jos haluat listätä sanaston tälle sivulle, ota yhteyttä inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

Geoinformatiikan sanasto (pdf)

Geoinformatiikan sanastoon on koottu noin 270 Inspire-direktiivin täytäntöönpanoon tai yleisemmin paikkatietoon ja geoinformatiikkaan liittyvää käsitettä. Kulleksin käsitteelle on annettu määritelmät, suomenkieliset termisuositukset sekä termeille vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Sanaston kolmas laitos on julkaistu keväällä 2014. Sanasto on koottu Sanastokeskus TSK:ssa Maanmittauslaitoksen rahoituksella yhteistyössä Paikkatietoverkoston kanssa.

Paikannussanasto (pdf)

Paikannussanastoon on koottu paikannukseen ja henkilökohtaiseen navigointiin liittyviä peruskäsitteitä. Sabasto on julkaistu vuonna 2002. Sanasto on koottu Henkilökohtaisen navigoinnin NAVI-ohjelman johtoryhmän ja Tekniikan sanastokeskus ry:n toimesta.

Multi-lingual Glossary of Terms -sanasto

Geoinformatiikan ISO TC/211 -standardointikomitea on julkaissut monikielisen sanaston eri geoinformatiikan standardeissa käytetyistä termeistä. Eri kielet löytyvät excel-tiedoston välilehdiltä.

GEMET-sanasto

GEMET (the General Multilingual Environmental Thesaurus) -sanasto on monikielinen ympäristöalan sanasto, johon on koottu myös Inspire-direktiivin teemat. Sanastoa päivitetään jatkuvasti EEA:n (the European Environment Agency) toimesta.

Paikkatietohakemiston hakusanasto (pdf)

Paikkatietohakemistossa käytetään Teknillisessä korkeakoulussa Maanmittauslaitoksen rahoituksella vuonna 2006 teetettyä Paikkatietohakemiston asiasanastoa, johon on liitetty GEMET-sanastosta Inspire-direktiivin teemat.

Kansallinen ontologiapalvelu Finto

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa.