Seuranta ja raportointi

Inspire-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle. Raportointi ja seuranta perustuvat täytäntöönpanosääntöön ja ohjeeseen. Kansalliset ohjeet seurantaan annetaan asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista.

Seuranta

Seuranta koskee direktiivin piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen metatietojen kuvaamisen sekä katselu- ja latauspalvelujen toteuttamisen edistymistä.

Paikkatietoaineistoista kerätään seuraavat tiedot (suluissa vastaava sarake seurantaraportissa):

 • Mikä viranomainen vastaa Suomessa aineiston tuottamisesta? (Responsible authority within the member state)
 • Mihin Inspire-direktiivin paikkatietoryhmään aineisto kuuluu? (Annex, Theme)
 • Mikä on aineiston nimi? (Spatial data set)
 • Onko aineistosta laadittu metatiedot? (Metadata: Existence)
 • Ovatko metatiedot Inspire-direktiivin metatietovaatimusten mukaisia? (Metadata: Compliance)
 • Kuinka suurta aluetta aineiston kattama alue koskee? (Data sets: Relevant area)
 • Kuinka suurelta alueelta aineiston tiedot on kerätty? (Data sets: Actual area)
 • Onko aineisto Inspire-direktiivin yhteentoimivuusvaatimusten mukainen? (Data sets: Compliance)
 • Ovatko aineiston metatiedot saatavilla hakupalvelun kautta? (Services: Metadata access)
 • Onko aineisto katseltavissa katselupalvelun kautta? (Services: View services)
 • Onko aineiston kohdetiedot saatavissa latauspalvelun kautta? (Services: Download services)

Paikkatietopalveluista kerätään seuraavat tiedot (suluissa vastaava sarake seurantaraportissa):

 • Mikä viranomainen vastaa Suomessa palvelun tuottamisesta? (Responsible authority within the member state)
 • Onko kyseessä hakupalvelu, katselupalvelu, latauspalvelu, muunnospalvelu, käynnistyspalvelu vai muu palvelu? (Type of service)
 • Onko kyseessä paikkatietopalvelu? (Spatial data service?)
 • Onko kyseessä verkkopalvelu? (Network service?)
 • Onko palvelusta laadittu metatiedot? (Metadata: Existence)
 • Ovatko metatiedot Inspire-direktiivin metatietovaatimusten mukaisia? (Metadata: Compliance)
 • Ovatko palvelun metatiedot saatavilla hakupalvelun kautta? (Services: Metadata access)
 • Kuinka monta palvelupyyntöä palveluun kohdistuu vuosittain? (Services: Use)
 • Onko palvelu Inspire-direktiivin vaatimusten mukainen? (Services: Compliance)
 • Mikä on palvelun nimi? (Name of the spatial data service)
 • Missä verkko-osoitteessa palvelu on saatavilla? (URL of the network service)
 • Mihin Inspire-direktiivin paikkatietoryhmiin palvelu liittyy? (Themes realted to the spatial data service)

Maanmittauslaitos kerää seurantatiedot vuosittain paikkatietoa hallinnoivilta viranomaisilta ja julkaisee niistä taulukkomuotoisen yhteenvedon. Yhteenvedon pohjana ovat Paikkatietoikkunasta automaattisesti saatavat tiedot paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Viranomaiset voivat täydentää Paikkatietoikkunasta saatuja tietoja. Seurantatiedot kerätään viranomaisilta tammi-helmikuussa ja Maanmittauslaitos toimittaa ne maa- ja metsätalousministeriölle helmikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen ne toimitetaan EU:n komissiolle 15.5. mennessä ja julkaistaan tällä sivulla.

Raportointi

Raportointi kuvaa, miten direktiivi on viety kansalliseen lainsäädäntöön, miten sen toimeenpano on ohjeistettu ja tuettu sekä miten toimeenpanoa seurataan ja toiminnan laatu varmistetaan. Myös parhaat käytännöt ja paikkatiedon hyödyntämisen esteet kirjataan. Raportointi tapahtuu kolmen vuoden välein.

Maaraportit ja seurantatiedot