Täytäntöönpanosäännöt

Täytäntöönpanosäännöt (Implementing Rules) ovat Euroopan unionin komission antamia asetuksia, joissa määritellään miten paikkatietoinfrastruktuuri tulisi toteuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Täytäntöönpanosäännöt käännetään Euroopan unionin virallisille kielille ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Täytäntöönpanosäännöt (Implementing Rules) ovat Euroopan unionin komission antamia asetuksia, joissa määritellään miten paikkatietoinfrastruktuuri tulisi toteuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Täytäntöönpanosäännöt käännetään Euroopan unionin virallisille kielille ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Täytäntöönpanosääntöihin liittyy teknisiä ohjeita, joissa annetaan tarkemmat ohjeet siihen, miten paikkatietoinfrastruktuurin eri osat tulisi toteuttaa. Ohjeet perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Ne julkaistaan ainoastaan englanniksi. Suomessa teknisten ohjeiden keskeisin sisältö on julkaistu suomeksi JHS-suosituksissa.

Alla on lueteltu julkaistut komission asetukset ja niihin liittyvät tekniset ohjeet aiheryhmittäin. Osa on vielä luonnoksia, minkä vuoksi niitä ei ole käännetty englannista muille kielille. Luonnoksia valmistellaan eri jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvissa työryhmissä, jotka pyytävät kommentteja viranomaisilta (LMO, Legally Mandated Organisation) ja virallisilta paikkatietoalan yhteisöiltä (SDIC, Spatial Data Interest Group). Suomessa Paikkatietoverkosto toimii SDIC-yhteisönä.

Metatiedot

Komission asetus 1205/2008 metatiedosta
Inspire-direktiivin täytäntöönpanosääntö paikkatietoaineistojen ja -palvelujen osalta.
Annettu 3.12.2008.
Tekninen ohje metatiedoista (englanniksi)
Päivitetty 6.11.2013

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuus - Tietotuotemäärittelyt

Komission asetus 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta
Tietotuotemäärittelyt Inspire-direktiviin liitteen I mukaisten paikkatietotuotteiden osalta.
Annettu 23.11.2010.
Muutos 102/2011 komission asetukseen 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta
Muutoksia koodilistoihin.
Annettu 4.12.2011.
Muutos 1253/2013 komission asetukseen 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta
Tietotuotemäärittelyt Inspire-direktiviin liitteiden II-III mukaisten paikkatietotuotteiden osalta.
Annettu 21.10.2013.

Kunkin paikkatietoryhmän mukaiselle on tehty oma tietotuotemäärittelynsä (tekniset ohjeet). Ne on listattu erillisellä sivulla Paikkatietoikkunassa.

Verkkopalvelut 

Komission asetus 976/2009 verkkopalveluista
Inspire-direktiivin vaatimukset haku- ja katselupalveluille.
Annettu 19.10.2009.
Muutos 1088/2010 komission asetukseen 976/2009 verkkopalveluista
Inspire-direktiivin vaatimukset lataus- ja muunnospalveluille.
Annettu 23.11.2010.
Tekninen ohje hakupalveluista (englanniksi)
Päivitetty 7.11.2011.
Tekninen ohje katselupalveluista (englanniksi)
Päivitetty 4.4.2013.
Tekninen ohje latauspalveluista (englanniksi)
Päivitetty 9.8.2013.
Tekninen ohje koordinaattimuunnospalveluista (englanniksi)
Päivitetty 15.3.2010.
Tekninen ohje skeemamuunnospalveluista (englanniksi).
Luonnos päivitetty 15.12.2010.

Tietojen yhteiskäyttö

Komission asetus 268/2010 yhteisön toimielinten pääsystä paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin
Inspire-direktiivin vaatimukset paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteiskäytön mahdollistamiseksi
Annettu 29.3.2010.
Tekninen ohje pääsystä paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin (englanniksi)
Päivitetty 9.1.2013.
Ohje hyvistä käytännöistä tietojen yhteiskäytössä (englanniksi)
Päivitetty 9.1.2013.

Paikkatietopalvelut

Muutos 1311/2014 komission asetukseen 976/2009 verkkopalveluista
Inspire-direktiivin paikkatietopalveluja koskevat vaatimukset, jotka vaikuttavat tietotuotemäärittelyjä.
Päivitetty 11.12.2014.
Muutos 1312/2014 komission asetukseen 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta
Inspire-direktiivin paikkatietopalveluja koskevat vaatimukset.
Päivitetty 11.12.2014.
Tekninen ohje paikkatietopalveluista (englanniksi)
Päivitetty 17.12.2014.

Seuranta ja raportointi

Komission päätös seurannasta ja raportoinnista (englanniksi)
Annettu 5.6.2009
Tekninen ohje seurannasta ja raportoinnista (englanniksi)
Päivitetty 31.3.2014.
Seurannassa ja raportoinnissa käytettävät indikaattorit (englanniksi)
Päivitetty 18.1.2013.