Paikkatietoikkuna - Avoin karttapalvelusi

Paikkatietoikkuna on julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta.

Metatietohaussa voit etsiä tietoa paikkatietoaineistoista ja -palveluista. Karttaikkunassa voit katsella karttoja ja selailla paikkatietoja. Karttajulkaisun avulla voit määritellä kartan julkaistavaksi omilla nettisivuillasi.

Inspire-osioon on koottu tietoa paikkatiedon tuottajia velvoittavan Inspire-direktiivin toimeenpanosta, Inspire-verkoston toiminnasta sekä tarjolla olevasta Inspire-aiheisesta koulutuksesta.

Uutiset ja tiedotteet -osiossa julkaistaan uutisia ja tietoja paikkatietoalan tapahtumista. Lisäksi osiossa ylläpidetään luetteloa paikkatietoalaan liittyvistä keskeisistä julkaisuista.

Positio-lehti -osiossa julkaistaan kaikki Positio-lehden artikkelit. Voit hakea artikkeleita julkaisun tai aihealueen perusteella.

Ohjeita ja tietoja -osiossa kerrotaan tiivistetysti Paikkatietoikkunan toiminnoista, sisällöstä, käyttöehdoista ja kehittämisestä.

Karttaikkuna 

Paikkatietoikkunan karttaikkunassa on katseltavissa jo lähes 400 karttatasoa eri organisaatioilta. Käyttäjä voi säätää vapaasti karttatasojen läpinäkyvyyttä, jolloin eri kartta-aineistoja on helppo tarkastella päällekkäin. Kartoilta selviävät esimerkiksi kiinteistöjen rajat (Maanmittauslaitos), kaivosvaltaukset (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) ja vesistöjen valuma-alueet (Suomen ympäristökeskus). Käyttäjä voi yhdistellä eri karttatasoja vapaasti ja näin luoda kokonaan uusia karttoja!

Karttaikkunassa on tarjolla myös erilaisia työkaluja karttojen selailun helpottamiseksi. Karttaa voi zoomata lähemmäs ja kauemmas ja siirtää haluamaansa paikkaan. Kartalla voi mitata sekä matkaa että pinta-alaa. Käyttäjä voi myös laatia ja lähettää linkin rakentamaansa karttanäkymään. Lisäksi käyttäjälle on tarjolla useimmista karttatasoista kattavat kuvailutiedot sekä karttasymbolien selite. Joissakin karttatasoissa on myös käytössä lisätoiminto, jonka avulla käyttäjä voi kysellä tarkempia tietoja kartalla näkyvistä kohteista.

Karttaikkunassa näkyvät aineistot tulevat eri tiedontuottajien palvelimilta rajapintojen kautta. Aineistojen laadusta ja ylläpidosta vastaavat kartta-aineistojen tiedon tuottajat. 
 

Metatietohaku 

Metatietohausta löytyvät paikkatietoaineistojen ja -palvelujen kuvailut. Kuvailut sisältävät mm. tiivistelmän aineistosta tai palvelusta, aineiston tai palvelun kattaman alueen kartalla, linkin lisätietoon aineistosta tai suoraan palveluun sekä aineistosta tai palvelusta vastaavan organisaation yhteystiedot. Näiden tietojen avulla käyttäjä voi vertailla eri paikkatietoaineistoja, etsiä juuri omiin tarpeisiinsa sopivia paikkatietoja ja tarkistaa vastaavan organisaation yhteystiedot.

Metatietohaulla löytyvät kuvailu- eli metatiedot on tehty Inspire-direktiivin vaatimusten mukaisesti. Paikkatiedon tuottajat voivat tallentaa omien aineistojensa ja palveluidensa metatiedot Paikkatietohakemistossa.  Lisää tietoa Inspire-direktiivin mukaisista metatiedoista on tarjolla tukipalvelun sivuilla.

Paikkatietohaun kuvailut haetaan Paikkatietohakemistosta CSW-rajapinnan avulla. Paikkatietoikkuna kohdistaa CSW-kyselyn Paikkatietohakemistoon. Paikkatietohakemisto etsii tietokannastaan kaikki ne metatietokuvailut, joissa täyttyvät kyselyn mukaiset hakuehdot. Hakuehdot voivat liittyä kuvailun sisällä yhteen tai useampaan metatietoelementtiin, eli yksittäiseen tietoon kuvailun sisällä. Paikkatietohakemisto lähettää kyselyn vastauksen Paikkatietoikkunaan.

Seuraa toimintaa

Seuraa Inspire-toimintaa RSS-syötteiden avulla.

Tilaa syötteitä