Tietotuotemäärittelyt

Inspire-tietotuotemäärittelyt (data product specifications) kuvaavat eurooppalaisten paikkatietotuotteiden sisällön ja rakenteen. Ne laaditaan kustakin Inspire-direktiivin liitteissä I-III mainitusta paikkatietoryhmästä. Keskeisin sisältö on koottu komission asetukseen paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta. Asetus on ollut voimassa liitteen I osalta 23.11.2010 lähtien ja liitteiden II-III osalta 21.10.2013.

Euroopan Unionin jäsenmaiden on tarjottava tietotuotemäärittelyjen Inspire-paikkatietotuotteet katselu- ja latauspalveluiden kautta. Inspire-paikkatietotuotteet on tarjottava viimeistään seitsemän vuoden kuluttua komission asetuksen voimaantulosta eli liitteen I osalta viimeistään 23.11.2017 ja liitteiden II-III osalta viimeistään 21.10.2020.

Inspire-sihteeristön toimesta on perustettu työryhmät valmistelemaan tietotuotteiden tarjoamista paikkatietoryhmittäin. Työryhmät perehtyvät tietotuotemäärittelyihin, sopivat viranomaisten keskinäisestä työnjaosta sekä laativat aikataulut ja suunnitelmat tietotuotteiden tarjoamiselle. Liitteen I osalta työryhmät saivat tietotuotesuunnitelmat valmiiksi syksyllä 2010. Liitteiden II-III osalta osa tietotuotesuunnitelmista on valmistunut kesäkuussa 2014, osa on vielä valmisteilla. Valmistuessaan tietotuotesuuunnitelmat tullaan päivittämään tälle sivulle.

Alla on paikkatietoryhmittäin linkit Inspire-tietotuotemäärittelyihin ja kansallisiin tietotuotteisiin. Lisätietoa työryhmien työskentelystä löytyy omalta sivultaan.

Liite I

Paikkatietoryhmä Dokumentit
Koordinaattijärjestelmät Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.1.), englanniksi
Paikannusruudustot Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.2.), englanniksi
Paikannimet Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.1.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 19.5.2015
Hallinnolliset yksiköt Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.1.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 1.7.2016
Osoitteet Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.1.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 22.11.2010
Kiinteistöt Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.1.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 10.11.2010
Liikenneverkot Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.2.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 18.11.2010
Hydrografia Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.1.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 31.1.2016
Suojellut alueet Inspire-tietotuotemäärittely 17.04.2014 (versio 3.2.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 15.1.2016

Liite II

Paikkatietoryhmä Dokumentit
Korkeussijainti Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 25.06.2014
Maanpeite Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 31.05.2014
Ortokuvat Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 23.06.2014
Geologia Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 13.2.2015

Liite III

Paikkatietoryhmä Dokumentit
Tilastointiyksiköt Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 30.05.2014
Rakennukset Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma valmisteilla
Maannos Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 5.12.2014
Maankäyttö Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 28.05.2014
Väestön terveys ja turvallisuus Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 15.12.2014
Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma valmisteilla
Ympäristön tilan seurantalaitteet Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 21.08.2014
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma valmisteilla
Maatalous- ja vesiviljelylaitokset Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Väestöjakauma - demografia Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 23.06.2014
Aluehallinnan, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 19.06.2014
Luonnonriskialueet Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 02.06.2014
Ilmakehän tila ja ilmaston maantieteelliset ominaispiirteet Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 21.08.2014
Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma
21.08.2014
Merialueet Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Eliömaantieteelliset alueet Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 02.06.2014
Elinympäristöt ja biotoopit Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 22.10.2015
Lajien levinneisyys Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 02.06.2014
Energiavarat Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma valmisteilla
Mineraalivarat Inspire-tietotuotemäärittely 10.12.2013 (versio 3.0.), englanniksi
Kansallinen tietotuotesuunnitelma 11.06.2014

SLD-kuvaustiedostot

Tietotuotemäärittelyissä kuvaillut esitystyylit tietotuotteille katselupalveluja varten löytyvät SLD-kuvauskielimuotoisina alla olevasta zip-tiedostosta.

SLD-kuvaustiedostot 3.5.2010.zip

Mallinnus

Paikkatietotuotteiden laatimisessa on noudatettu mallinnusmenetelmiä, jotka on kuvattu seuraavissa dokumenteissa.

 Dokumentti Versio
Definition of Annex Themes and Scope (D2.3, version 3.0, 18.3.2008, englanniksi)
INSPIRE Generic Conceptual Model (D2.5, version 3.4 rc3, 5.4.2013, englanniksi)
Methodology for the development of data specifications: baseline version (D2.6, 20.6.2008, version 3.0, englanniksi)
Guidelines for the encoding of spatial data (D2.7, version 3.3, 8.4.2014, englanniksi)
INSPIRE Data Specifications - Base Models - Coverage Types (D2.10.2, version 1.0 rc3, 5.4.2013, englanniksi)
INSPIRE Data Specifications - Base Models - Activity Complex (D2.10.3, version 1.0 rc3, 5.4.2013, englanniksi)
INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model (D2.10.1, version 1.0 rc3, 5.4.2013, englanniksi)

Skeemat

Paikkatietotuotteiden laatimisessa on noudatettu mallinnusmenetelmiä, jotka on kuvattu seuraavissa dokumenteissa. Etsi ja selaa Paikkatietoikkunaan toteutettuja rakennekuvauksia eli XML-skeemoja Luettelopalvelusta.

Skeemat Versio
INSPIRE Data Models (sivulta löytyvät eri versiot, jotka ovat saatavilla useissa eri muodoissa)