Edellinen
Sivut:  1   2 
03.01.2017

INSPIRE: Uusia teknisiä ohjeita julkaistu

Komissio on julkaissut uudet ohjeet metatiedoista sekä WCS- ja SOS-rajapintapalveluista.

08.06.2016

Paikkatietojen hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi. Tämä selviää toukokuussa valmistuneesta INSPIRE-toimeenpanon maaraportista.

02.02.2016

Kiitos kyselyyn vastanneille! Yhteenveto vastauksista on nyt saatavilla.

25.01.2016

Paavo-postinumeroalueet on päivitetty. Aineistoja ylläpitää Tilastokeskus.

18.12.2015

Paikkatiedot palveluväylässä -hankkeen tuloksia esiteltiin 20.11.

07.12.2015

Tutustu 27.11. seminaarin aineistoon.

29.10.2015

Jatkoa suunnitellaan 12.11.

30.09.2015

Mitä paikkatiedon laatu on.

14.09.2015

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset ovat saaneet JHS-suosituksen.

25.08.2015

Palautekierros päättyy 5.10.2015

15.06.2015

Seminaari 22.9.2015 Helsingissä.

10.06.2015

Suositus ohjeistaa tunnusten käyttöä.

11.05.2015

Tervetuloa markkinoille 3.-4.11.2015!

21.04.2015

Oskari-asiat innostivat kuulijoita.

08.04.2015

Vuonna 2014 palveluihin tehtiin yli 1,5 mrd pyyntöä.

01.04.2015

Oskari-haastetöiden parhaat on valittu.

30.03.2015

Paikkatietotuotetyötä tehdään teemakohtaisissa EU-klustereissa.

23.03.2015

Mitä Oskari-verkostossa tapahtuu? Tämä selviää uutiskirjeestä.

04.03.2015

Tutustu selvitykseen viestinnästä ja paikkatietojen hyödyntämisestä.

04.03.2015

Kerro toiveesi 13.3. mennessä.

29.01.2015

Mistä on uusi Digiroad tehty?

14.01.2015

JulkICTLab-hankkeessa on pilotoitu tietojohtamisen karttapalveluja.

05.01.2015

Luonnonvarakeskus ja Paikkatietokeskus aloittivat vuoden 2015 alussa.

15.12.2014

Paikkatietoverkostolle valittiin vuoden 2015 kärkiteemat ja ohjausryhmä.

08.12.2014

Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JHS-suositusluonnos on valmistunut.

05.11.2014
Ilmoittaudu 12.11. mennessä.
13.10.2014
Palautetta pyydetään  23.11. mennessä.
26.09.2014
Oskari.org-ohjelmiston kehittämisestä on julkaistu tarjouspyyntö.
08.09.2014
"Opas paikkatiedon avaajalle" ja "Avoimen paikkatiedon käyttäjän hyvät käytännöt -opas" on julkaistu.
08.09.2014
Paikkatietoikkuna on uusinut ilmeensä etusivua ja navigaatiota myöten.
18.06.2014
Kansallisesta paikkatietostrategiasta on julkaistu uusi tarkistettu versio.
10.06.2014
Oskari.org-ohjelmisto tarjoaa työkalut paikkatiedon rajapintapalvelujen hyödyntämiseen.
21.05.2014

Paikkatietomarkkinat järjestetään 4.-5.11.2014 Messukeskuksen Kokoustamossa. Näyttelypaikat ovat nyt varattavissa.

16.05.2014

Vuoden 2013 seurantatiedot on kerätty ja lähetetty EU:n komissiolle. Tämän yhteydessä myös kansallista aineistoluetteloa on päivitetty.

08.05.2014

Geoinformatiikan sanastosta on ilmestynyt kolmas laitos. Siinä toista laitosta on täydennetty erityisesti paikkatiedon laatuun ja julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuriin liittyvällä käsitteistöllä. Kolmannessa laitoksessa on myös tarkistettu osaa aiempien laitosten käsitteiden tiedoista.

29.04.2014

Tule Oskari-verkoston verkostopäivään kuulemaan miten Oskari-verkosto toimii ja mitä Oskari-ohjelmakirjasto pitää sisällään.

14.04.2014

Paikkatietoverkoston katsaus 01/2014 on ilmestynyt. Käy lukemassa mitä kuuluu kansalliselle paikkatietoinfrastruktuurille ja Inspire-toimeenpanolle!

11.04.2014

Tiistaina 1.4.2014 pidettyjen Kärkihanke-työpajan ja Tietotuoteseminaarin materiaalit ovat nyt saatavilla. Lisäksi voit antaa palautetta tilaisuuksista 30.4. mennessä.

14.03.2014

JHS-jaosto järjestää keskustelutilaisuuden JHS-suositusluonnoksesta Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet. Tilaisuus pidetään valtiovarainministeriön Paja-auditoriossa 14.4.2014 klo 12-16.

26.02.2014

Vuoden 2014 Inspire-konferenssi järjestetään Tanskassa Aalborgin kaupungissa 16-20.6.2014. Abstraktien deadline on 14.3. 

19.02.2014

Alunperin Paikkatietoikkunan kehittämistyössä syntynyt avoin lähdekoodi on nyt saanut tuekseen kehittämisverkoston.

17.01.2014

EU:n komissio pyytää palautetta Inspiren onnistumisesta. Vastausaikaa on 24.2.2014 asti.

27.12.2013

Paikkatietoverkoston katsaus on julkaistu Paikkatietoikkunassa. Katsaus sisältää ajankohtaista tietoa paikkatietoinfrastruktuurin ja Inspiren toimeenpanosta sekä meneillään olevista hankkeista.

28.11.2013

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi –suositusluonnoksesta on valmistunut uusi luonnos.

11.11.2013

INSPIREn vaatimusten mukaisten metatietojen laatimista opastavasta teknisestä ohjedokumentista (Technical Guidelines) on lokakuun lopussa julkaistu uusi versio (v 1.3).

31.10.2013

Karttaikkunaan on tullut uutta sisältöä ja toimintoja. Käyttäjä voi nyt tarkastella myös tilastotietoja teemakarttoina kuntajaon mukaan.

01.10.2013

JHS-suositushankkeen "Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet" -työryhmä pyytää kommentteja hankkeen alustavista linjauksista. Kommentointiaikaa on 15.10. asti.

01.10.2013

Valmisteilla olevan JHS-suosituksen tavoitteena on yhtenäistää julkisen hallinnon käytäntöjä tiedon luovuttamisessa.

10.09.2013
Kansallisen paikkatietostrategian uudistamishanke käynnistyi helmikuussa 2013. Ehdotus on nyt julkaistu Paikkatietoikkunassa ja sitä voi kommentoida 20.9. asti.
02.07.2013

17.10.2013 Paikkatiedon rajapintapalveluiden toteuttaminen HUOM! uusi aika
19.11.2013  Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Edellinen
Sivut:  1   2