Velvoitetut viranomaiset

Inspire-direktiivin mukaan velvoitettuja viranomaisia ovat ne viranomaiset, jotka ylläpitävät Inspire-direktiivin liitteissä I-III luteltuihin paikkatietoryhmiin kuuluvia paikkatietoaineistoja ja -palveluja.

Nämä viranomaiset ja niitä koskevat aineistot on kirjattu kansalliseen aineistoluetteloon. Kansallinen aineistoluettelo perustuu asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista. Luetteloa täydennetään tarvittaessa Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokouksissa.

Velvoitettuja viranomaisia koskevat tehtävät on määritelty asetuksessa paikkatietoinfrastruktuurista:

  • Paikkatietoaineistoja ja -palveluja koskevien metatietojen laatiminen ja liittäminen hakupalveluun
  • Yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston laatiminen ja ajan tasalla pitäminen
  • Paikkatietoaineiston katselun ja siirtämisen mahdollistaminen tietoverkon kautta verkkopalvelun avulla

Kuntia koskevat tehtävät on koottu erilliselle sivulle Paikkatietoikkunaan.