Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri on paikkatiedon kansallista yhteentoimivuutta ja yhteiskäyttöä edistävä tavoitetilakuvaus ja kehittämissuunnitelma. Se kuvaa paikkatiedon hallinnan, jalostamisen ja julkaisemisen toiminnalliset perusrakenteet ja määrittelee linjaukset paikkatietojen kansallisen yhteentoimivuuden ja yhteiskäyttöisyyden aikaan saamiseksi.

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitystyö on valmistunut. Päivitetty versio on saatavilla Avoindata.fi-palvelussa, jossa se julkaistiin 2.9.2016.

 

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus

Aika: 13.10.2016 kello 9:00 - 12:00
Paikka: Pasilan virastokeskus, Pasila, Helsinki

Esitysmateriaalit

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - mitä ja miksi?
Panu Muhli, Maanmittauslaitos

Yhteentoimivuuden eri näkökulmat
Tarja Myllymäki, Maanmittauslaitos

Palvelut paikkatiedon viitearkkitehtuurin ytimessä
Jari Reini, Maanmittauslaitos

Paikkatiedon viitearkkitehtuurin toimeenpano
Panu Muhli, Maanmittauslaitos

Taustaa

Keväällä 2015 käynnistyneen päivitystyön tavoitteena oli tuottaa JUHTA:n hyväksymän viitearkkitehtuurimallin mukaisesti harmonisoitu paikkatiedon viitearkkitehtuuri, joka tukee kunkin organisaation omaa kokonaisarkkitehtuurityötä paikkatietonäkökulman osalta.

Työn taustana on syksyllä 2011 voimaan tullut uusi tietohallintolaki ja valtiovarainministeriön johdolla käynnistynyt kokonaisarkkitehtuurityö, jotka tähtäävät tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuteenPaikkatietoasiain neuvottelukunta toimitti valtiovarainministeriölle vuonna 2011 lausunnon (pdf), jossa ehdotettiin Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin laatimista. Luonnosversio paikkatiedon viitearkkitehtuurista julkaistiin vuonna 2013.

JUHTA hyväksyi 14.4.2015 yhtenäisen mallin julkisen hallinnon viitearkkitehtuurien laatimisprosessia ja kuvaamista varten. Tämän mallin pohjalta käynnistettiin keväällä 2015 paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitystyö, jonka vetäjänä toimi valtiovarainministeriön kilpailuttama konsultti Juha Siltanen Gofore Oy:stä.

Päivitystyön ohjausryhmänä toimi Paikkatietoasiain neuvottelukunta. Projektiryhmä koostui laajennetun sihteeristön edustajista, jotka ovat osallistuneet käytännön valmistelutyöhön elokuusta 2015 lähtien viikottaisissa konsultin vetämissä työpajoissa.

Päivitystyön tilannekatsaus esiteltiin Paikkatietoasiain neuvottelukunnalle 28.9.2015.