Information om Paikkatietoikkuna

Webbplatsen Paikkatietoikkuna är en offentlig, öppen och avgiftsfri webbplats som innehåller geografisk information och fakta om geodata.

Via geodatasökning kan du söka information om rumsliga datamängder och -tjänster. I kartfönstret kan du studera kartor och bläddra i geografisk information, och med hjälp av en kartfunktion kan du definiera kartor som ska läggas ut på din egen webbplats.

Avsnittet Inspire innehåller samlad information om genomförandet av Inspire-direktivet, Inspire-nätverket och tillgänglig utbildning i temat Inspire.

I avsnittet Nyheter och meddelanden publiceras nyheter och information om evenemang i geodatabranschen. Dessutom innehåller avsnittet en uppdaterad förteckning över de viktigaste geodatapublikationerna och -länkarna.

I avsnittet för tidskriften Positio publiceras alla artiklar som tidskriften innehåller. Du kan söka artiklar enligt publikation eller ämnesområde.

I avsnittet Anvisningar och information finns en sammanfattning av funktionerna, innehållet, användningsvillkoren och utvecklingen av webbplatsen Paikkatietoikkuna.

Kartfönstret

I Paikkatietoikkuna-tjänstens kartfönster har du tillgång till cirka 400 kartlager från olika organisationer. Du kan fritt justera kartlagrens genomskinlighet, vilket gör det möjligt att titta på flera kartor ovanpå varandra. Av kartorna framgår t.ex. fastighetsgränser (Lantmäteriverket), inmutningar (Säkerhets- och kemikalieverket) och vattendragens avrinningsområden (Finlands miljöcentral). Du kan fritt kombinera olika kartlager och på detta sätt skapa helt nya kartor!

I Kartfönstret finns även olika verktyg som gör det lättare att bläddra bland kartorna. Kartan kan du zooma in och ut samt flytta till önskat ställe. Du kan mäta både sträcka och areal på kartan. Du kan även skapa och skicka en länk till en kartvy som du har skapat. Dessutom har du tillgång till omfattande beskrivningar och en teckenförklaring för de flesta kartlager.

Datamängderna som syns i Kartfönstret kommer via gränssnitt från olika dataproducenters servrar. Da-taproducenterna ansvarar själva för datamängdernas kvalitet och upprätthållande.

Geodatasökning

Geodatasökningen innehåller beskrivningar av geodatamängder och geodatatjänster. I beskrivningarna ingår bl.a. ett kort sammandrag av datamängden eller tjänsten, området som datamängden eller tjänsten omfattar på kartan, länk till ytterligare information om datamängden eller direkt till tjänsten samt kon-taktuppgifter för den organisation som ansvarar för datamängden eller tjänsten. Med hjälp av dessa uppgifter kan du jämföra olika geodatamängder, söka geodata som lämpar sig bäst för dig och kontrol-lera den ansvariga organisationens kontaktuppgifter.

Beskrivningarna, dvs. metadata, av geodatamängder eller -tjänster som kan finnas i Geodatasökningen fyller kraven i Inspire-direktivet. Geodataproducenterna kan spara metadatan av sina datamängder och  -tjänster i Metadatakatalog (på finska). Stödtjänstens webbplats innehåller noggrannare beskrivningar om metadata som fyller kraven i Inspire-direktivet.

CSW-gränssnittet används för att söka beskrivningar från Metadatakatalogen. Paikkatietoikkuna riktar CSW-sökningen till Metadatakatalogen, som söker alla metadatabeskrivningar i databasen som fyller sökvillkoren. Sökvillkoren kan anknyta till ett eller flera metadataelement, dvs. enskilda uppgifter, i beskrivningen. Metadatakatalogen skickar sökningens svar till Paikkatietoikkunas Geodatasökning.

Anvisningar och information

Användningsvillkor och avtal

Kommunerna och Inspire

Kommunerna har en viktig roll i att skapa rumsliga datamängder som omfattas av Inspire.

Bekanta dig med informationspaketet